روشنک داوری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

عضو هیأت داوران دومین جشنواره ملی مد و لباس سی‌پال، آذر 1398

عضو هیأت داوران همایش بین المللی طراحی و تولید منسوجات و پوشاک رویکرد توسعه پایدار، دیماه 1397

عضو کمیته علمی همایش بین المللی طراحی و تولید منسوجات و پوشاک رویکرد توسعه پایدار، دیماه 1397

عضو هیأت داوران کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران، دانشکده هنر دانشگاه بجنورد، 1396

 • عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر از 1391تا کنون
 • عضو متخصص جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش ایران از 1379 تا کنون

 

کارگاه و نشست علمی

 • نشست علمی "شاخص­های مطرح در مدل کسب و کار پوشاک در حوزه توسعه پایدار"، اولین کنفرانس بین‌المللی طراحی و تولید منسوجات و پوشاک:رویکرد توسعه پایدار، دانشکده هنر دانشگاه الزهرا(س)، 4دی1397 (بخش سخنرانیهای جنبی کنفرانس)
 • ورکشاپ یک روزه "بازاریابی و تبلیغات مد و لباس"، مرکز آموزش دانشگاه علمی کاربردی اصفهان، شعبه جامعه اسلامی کارگران،  3آبان 1397
 • نشست علمی "رویکرد متفاوت طراحی در مد پوشاک پایدار"، هفته آموزش، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا(س)، 18 اردیبهشت1397

 

فعالیت حرفه‌ای:

 • طراح آزاد کیف و کفش(Freelancer)  از 1389
 • عضو هیأت مؤسس آموزشگاه (مرکز آموزش و تحقیقات) جامعه، تحت نظارت جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش ایران  1387
 • طراح  ارشد شرکت صنایع چرمی دُرسا 1386
 • طراح و مدلساز و نماینده ISO 9002 شرکت کفش البرز 1381
 • طراح و مدلساز شرکت کفش گام 1380
 • طراح ارشد و مدلساز شرکت کفش فارس- گروه صنعتی ملی(کفش ملی) 1378