روشنک داوری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات

 

دكتري (Ph.D) : پژوهش هنر- الزهرا(س)

كارشناسي ارشد: پژوهش هنر- تربیت مدرس
كارشناسي : طراحی صنعتی-دانشگاه تهران

 

زمینه های تدریس

مد و پوشاک پایدار

مدیریت و بازاریابی مد پوشاک، متد رنگ در پارچه

 معماری داخلی، مبانی تجسمی، هنر و تمدن اسلامی2، جامعه شناسی هنر(مد لباس)

 

پایان نامه‌ها

 

تحلیل سوات (SWOT) برندهای مد سریع با هدف ارائه مدل رقابتی برای یک برند ایرانی، نرگس هاشمی، 1398، (استاد مشاور)

مطالعه رفتار مصرف کننده در مواجهه با مد آهسته در ایران؛ طراحی پوشاک چندمنظوره، الناز گشتاسب، 1398، (استاد مشاور)

تبیین الگوی آموزش مد پایدار به کودکان(مطالعه موردی: کودکان 5تا7سال موسسه طبیعت گران بُرنا)، نوشین دهملاییان، 1397 ، (استاد مشاور)

به‌کارگیری بهیافت در طراحی محصول از پسماندهای شلوار جین با رویکرد اقتصادی و زیست‌محیطی، فاطمه خدادای، 1396، (استاد مشاور)

تأثیر تحولات اجتماعی بر پوشاک زنان چین در دوره چینگ و ایران دوره صفوی، افشار، زند و قاجار(مورد مطالعه: پای‌پوش)؛ طراحی پای‌پوش برای زنان با الهام از پای‌پوش‌های ایران و چین، متین زندی، 1395، (استاد مشاور)