شراره چاوشیان، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


شراره چاوشیان، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه مترجمی زبان فرانسه


   دكتري (Ph.D) :  دکتری زبان وادبیات فرانسه از دانشگاه تهران 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات، گروه مترجمی زبان فرانسه 

   تلفن:85692329

   پست الکترونیک :sh.chavoshian@alzahra.ac.ir