اعظم فرح بیجاری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :

دانشگاه میرای، تولوز – فرانسه. دکترای تخصصی (Ph.D)  روان شناسی اجتماعی (1383).

 

كارشناسي ارشد:

دانشگاه میرای، تولوز – فرانسه. کارشناسی ارشد (M.S) روان شناسی اجتماعی (1377).

دانشگاه الزهرا (س)، تهران – ایران. کارشناسی ارشد (M.S) روان شناسی تربیتی (1374).


كارشناسي :

دانشگاه الزهرا (س)، تهران – ایران. کارشناسی (B.S) روان شناسی بالینی (1366).

 

زبان

  • آشنایی به زبان فرانسه و انگلیسی

زمینه های تدریس

دوره کارشناسی

روان شناسی اجتماعی/ روش تحقیق در روان شناسی/ بهداشت خانواده/ آسیب شناسی اجتماعی/ روان شناسی عمومی/ پژوهشهای عملی در روان شناسی/ تاریخچه و مکاتب/ روان شناسی تجربی/ روان شناسی شخصیت/ مددکاری اجتماعی/ روان شناسی تفاوت های فردی / روان شناسي خانواده

 

دوره ارشد

تاریخچه سیستم ها در روان شناسی/ روانشناسی اجتماعی/ روش تحقیق/ آزمون های روانشناختی

دوره دکترا

روان شناسی اجتماعی