سوسن باستانی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

Amazon.com: Forex & Binary Option Training: Appstore for Android تحصیلات

 

دكتري (Ph.D) : جامعه شناسی، دانشگاه تورنتو (1380)

 

كارشناسي ارشد: جامعه شناسی، دانشگاه تهران (1369)

 

کارشناسي : پژوهشگری، دانشگاه تهران (1366)

 

زمینه های تدریس

 

Arrow Left Red PNG Transparent Clip Art Image | Gallery ... مقطع کارشناسی ارشد و دکتری:

تحلیل شبکه های اجتماعی

روش تحقیق پیشرفته

زن، خانواده و اشتغال

Arrow Left Red PNG Transparent Clip Art Image | Gallery ... مقطع کارشناسی:

مبانی جامعه شناسی

نظریه های جامعه شناسی

جامعه شناسی جنسیت

جامعه شناسی شهری