سوسن باستانی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 دکتر سوسن باستانی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

  استاد گروه علوم اجتماعی
 

 

 

 

 

 

دكتري (Ph.D) : جامعه شناسی از دانشگاه تورنتو 

كارشناسي ارشد: جامعه شناسی از دانشگاه تهران 

كارشناسي : علوم اجتماعی پژوهشگری از دانشگاه تهران 

 

Location Vector SVG Icon (41) - SVG Repo Free SVG Icons    آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی 

اطلاعیه شماره 20- اعلام شماره های تماس با ستاد برگزاری    تلفن: 85692376 داخلی 2376

VoIP Fax Line – C1WEB    دورنگار : 982188047862

mail    پست الکترونیک : 

sbastani@alzahra.ac.ir

Susan.bastani@gmail.com

لینک صفحات شخصی:

Scopus

Google Scholar

ORCID

Publons

linkedin

Researchgate

Academia

Zenodo

Figshare

Beprss