محمد رضا بارانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

 • عضو هيئت علمي جامعه المصطفی العالمیه از شهریور 1382 تا پایان تیرماه 1390.
 • عضو هيئت علمي گروه تاریخ دانشگاه الزهرا در تهران از آغاز شهریور 1390 تاکنون.
 • مدیر گروه تاریخ دانشگاه الزهرا، از آبان سال 1396 تا دیماه 1399.
 • رئیس هیئت مدیره انجمن تاريخ پژوهان از 1380 تا 1388 که یکی از انجمن­های علمی حوزه می­باشد(سه دوره هیئت مدیره).
 • رئیس هیئت مدیره انجمن علمی ایرانی تاریخ اسلام از سال 1387 تا 1396. از انجمن­های علمی وزارت علوم است (دوره اول و دوم).
 • بازرس انجمن ایرانی تاریخ اسلام، از سال 1396تاکنون.
 • مدیر گروه تاریخ جامعة الزهرا (س) از سال 1386 تا پایان سال 1389
 • دبیر کمیسیون انجمن­های علمی حوزه از ابتدای سال 1382 تا پایان 1386
 • دبیر شورای انجمن­های علمی حوزه از ابتدای سال 1382 تا پایان 1386
 • عضو شورای مسئولان انجمن­های علمی حوزه از ابتدای سال 1382 تا خرداد 1388
 • مسئول دبيرخانه انجمن‌هاي علمي حوزه از 1381 تا پایان 1386
 • عضو هیئت تحریریه فصل­نامه علمی پژوهشی «پژوهش­نامه­ ی تاریخ اسلام» وابسته به انجمن ایرانی تاریخ اسلام از 1390 تاکنون
 • عضو هیئت تحریریه فصل­نامه علمی تخصصی «نامه تاریخ پژوهان» وابسته به انجمن تاریخ ­پژوهان از 1386 تا تیرماه 1390
 • عضو هیئت تحریریه فصل­نامه تخصصی «سخن تاریخ» وابسته به گروه تاریخ جامعه المصطفی العالمیه، تا زمستان 1390.
 • مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش­نامه­ ی تاریخ اسلام» از بهار سال 1390تاکنون.
 • مدیر مسئول فصلنامه تخصصی «نامه تاریخ پژوهان» از سال 1382 تا تیرماه 1390
 • سردبیر فصلنامه تخصصی «سخن تاریخ» از سال 1385 تا زمستان 1390.
 • مسئول كميسيون تاريخ اسلام جامعه المصطفی العالميه (مدیریت تهیه و تدوین سرفصل­های تخصصی چهار رشته تاریخی (تاریخ تشیع، تاریخ اهل بیت (ع)، تاریخ تمدن اسلامی و تاریخ معاصر جهان اسلام) برای دوره ارشد و دکتری و ارسال به وزارت علوم) از 1383 تا 1387
 • عضو هیئت موسس «انجمن تاریخ­پژوهان» از انجمن­های علمی حوزه
 • عضو هیئت موسس «انجمن ایرانی تاریخ اسلام» از انجمن ­های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • عضو شوراي علمي گروه تاريخ مرکز تخصصی حوزه از 1382 تا مهر 1385
 • عضو شوراي علمی گروه تاریخ و سيره پژوهشكده تاريخ و سيره دفتر تبليغات اسلامی از 1381 تا آذر84
 • عضو شورای پژوهشی گروه تاریخ جامعة الزهراء از 1385 تا پایان سال 1389
 • مسئول علمی نخستین «همایش بین المللی تشیع و خاورشناسان» در سالهای 1384 تا 1385
 • مسئول علمی دومین «همایش بین المللی تشیع و خاورشناسان» در سالهای 1386 و 1387
 • عضو شورای علمی نخستین «همایش بین المللی تشیع و خاورشناسان» در سالهای 1384 تا 1385
 • عضو شورای علمی دومین «همایش بین المللی تشیع و خاورشناسان» در سالهای 1386 و 1387
 • دبیر علمی همایش «نکوداشت استاد علی دوانی» در سال 1386.
 • عضو شورای علمی «همایش بین المللی پیامبر اعظم (ص)» در دانشگاه اصفهان در سال 1385.
 • عضو شورای علمی جذب اعضای هیئت علمی، جامعه المصطفی العالمیه، از 87 تا تابستان 1390.
 • دبير گروه تاريخ مجتمع آموزش عالي امام خميني (ره) در سال 1381.
 • استاد مصاحبه ­گر برای گزینش استاد در زمینه تاریخ اسلام و تمدن اسلامی، در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه­ها، از سال 1385 تا مهرماه 1389.
 • مدیر سفر علمی دانشجویان رشته تاریخ مجتمع آموزش عالی امام ره و مرکز تخصصی حوزه به اصفهان.
 • مدیر سفر علمی اعضای انجمن تاریخ ­پژوهان به دیر گچین یکی از کاروانسراهای تاریخی اطراف قم.
 • ناظر علمی و مسئول برگزاری نمایشگاه «آثار پژوهشی غربیان و خاورشناسان در زمینه تشیع» در همایش بین المللی تشیع و خاورشناسان در تاریخ 8/12/1385.
 • دبیر جشنواره ملی مسکویه وابسته به انجمن ایرانی تاریخ اسلام، سال 1389
 • مدیر گروه تاریخ تشیع در جشنواره ملی مسکویه، سال 1389
 • نماینده فرهنگی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا (س) در دانشکده ادبیات، زبانها و تاریخ، 1390
 • نماینده پژوهش گروه تاریخ دانشگاه الزهرا (س) در دانشکده ادبیات، زبانها و تاریخ، 1393 تا 1399.
 • نماینده تحصیلات تکمیلی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا (س) در دانشکده ادبیات، زبانها و تاریخ، از 1399 تاکنون.
 • عضو کارگروه «معارف و علوم اسلامی» صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، وابسته به ریاست جمهوری، از 1391 تا 1394.
 • مدير گروه تاريخ و سیره «جشنواره كتاب سال حوزه­های علمیه» از 1382 تا 1395.
 • مسئول انجمن علمی ایرانی تاریخ اسلام از سال 1387 تا 1395. که از انجمن­های علمی وزارت علوم است (دوره اول و دوم).
 • عضو هیئت تحریریه فصل­نامه علمی پژوهشی «پژوهش­نامه­ ی تاریخ اسلام» وابسته به انجمن ایرانی تاریخ اسلام از 1386 تاکنون.
 • مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش­نامه­ ی تاریخ اسلام» از بهار سال 1390تا 1396.
 • دبیر علمی «پیش همایش کارآمدی روشها و مطالعات تاريخي در پاسخگویی به شبهات و تحریفات تاریخی» انجمن ایرانی تاریخ اسلام، 1395.