آتنا بهادری، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء(س)

تحصیلات

دكتري (Ph.D) : علوم قرآن و حدیث (دانشگاه تربیت مدرس)

كارشناسي ارشد: علوم قرآن و حدیث (دانشگاه تربیت مدرس)

كارشناسي : رشته علوم حدیث / رشته مهندسی پزشکی گرایش بالینی

 

زمینه های تدریس

   رشته معارف اسلامی، دروس آشنایی با منابع اسلامی و اخلاق اسلامی

   رشته علوم قرآن و حدیث، دروس علوم قرآن، علوم حدیث، نهج البلاغه، تفسیر، زبان تخصصی

   رشته های مطالعات زنان و مطالعات خانواده