آتنا بهادری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

ترم دوم سال تحصیلی 1400-1399

سه شنبه 10-12 و 13-15 و 15-17

چهارشنبه 13-15 و 15-17

فایل ها و منابع درسی

کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم (جمعی از نویسندگان: دکتر کلانتری، دکتر نصیری و...)

کتاب سبک زندگی در آموزه های نهج البلاغه (دکتر حامد پوررستمی)

فایل ها و اسلایدهای کمک آموزشی، در سامانه مجازی دانشگاه قرار داده می شود.