بی بی سادات رضی بهابادی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 

.مقالات

رديف

عنوان

نوع مقاله

نام نشريه

شماره

سال

علمي پژوهشي

مروري

علمي ترويجي

ارائه در همايش علمي

چاپ شده در دائره‌المعارف

ساير

1

بررسی روش تفسیر علامه حلی در ایضاح مخالفة السنة با تاکید بر نسخه های خطی ایضاح

¢

 

 

 

 

 

فصلنامه علمی و پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء

 

زمستان 1380

2

عصمت حضرت محمد(ص) در قرآن

 

 

 

 

 

¢

فقه وحقوق خانواده

ش3

1375

3

معرفی ترجمه های معاصر و امروزین قرآن کریم از الهی قمشه ای تا خرمشاهی

 

 

 

 

 

¢

فقه وحقوق خانواده

ش12

1377

4

ترجمه و نقد مدخل بسمله در دائره المعارف قرآن

¢

 

 

 

 

 

تحقیقات علوم قرآن و حدیث

5

1385

5

مروری بر تاریخ اختیار در قراءات و ضوابط آن

¢

 

 

 

 

 

تحقیقات علوم قرآن و حدیث

6

1385

6

بررسی همسان انگاری علم و ایمان از دیدگاه قرآن

¢

 

 

 

 

 

تحقیقات علوم قرآن و حدیث

8

1386

7

گونه شناسی روایات تفسیری امام موسی کاظم(ع)

*

 

 

 

 

 

حدیث پژوهی

6

1390

8

مطالعه تطبیقی دستيابی به غيب درقرآن كريم وعهدعتيق

 

*

 

 

 

 

 

کتاب قیم

13

1394-ص25-48

9

بازخوانی آرزوهای بازدارنده از فرهنگ متعالی در قران کریم

 

*

 

 

 

 

 

فرهنگ در دانشگاه اسلامی

5 پیاپی

1391

10

عوامل سلام ولعن در قران کریم

*

 

 

 

 

 

تحقیقات علوم قرآن و حدیث

24

زمستان 93

11

نقد و بررسی مقاله­ی عصمت[1] دائره المعارف قرآن لیدن بر اساس آراء و مبانی شیعه

 

*

 

 

 

 

 

شیعه شناسی

48

1393

12

آموزه های خاص عهد عتیق در باب نبوت در مقایسه باقران کریم

*

 

 

 

 

 

اندیشه نوین دینی

37

1393

13

افزایش پذیری ایمان با تاکید بر چیستی آن از دیدگاه قران

 

 

 

بنیانهای نظری وروشهای عملی حفظوافزایش ایمان دینی

 

 

 

 

1391

14

13 مدخل ازمداخل جلد هفتم فرهنگنامه قران کریم

 

 

 

 

*

 

انتشارات دفتر کمک آموزشی سازمان پژوهش آموزش وپرورش

دردست چاپ

 

15

عوامل سلام ولعن در قران کریم

*

 

 

 

 

 

تحقیقات علوم قرآن و حدیث

24

1393

16

داوری قران کریم نسبت به سخنان منافقان با تکیه برآرای آیت الله جوادی آملی

 

 

*

 

 

 

پژوهشنامه معارف قرانی

19

1394

17

مقایسه مفهوم محبت در قران وعهد جدید

 

 

 

*

 

 

دومین کنگره بین المللی فرهنگ واندیشه دینی

درج در پایگاه سیویلیکا

1395

18

بررسی تطبیقی آموزه فداء مسیحیّت در تفاسیر المنار و المیزان

*

 

 

 

 

 

الهیات تطبیقی

15

1395

19

بررسی عدم ذکر بسم اله الرحمن الرحیم در ابتدای سوره برائت با تاکید بر محتوای آن

 

 

 

 

 

 

پژوهشنامه تفسیر قران

شماره 4

1395

۲0

روش شناسي استنادهاي علامه اميني در اثبات ولايت امام علي (ع) در الغدير

*

 

 

 

ISSN 1735-8051

 

فصلنامه پژوهش هاي نهج البلاغه

شماره ۵۰

۲۰/۹/۹۵

۲1

مبانی و روش تفسیر المنار در بررسی امور خارق‌العاده

*

 

 

 

 

 

اندیشه نوین دینی ا

دوره 12 شماره 48

1396بهار

22

کارکردهای تفسیری استنادهای قرآنی در خطبه های حضرت زهرا علیها سلام

 

 

 

 

 

23-47سفحات

 

مطالعات تفسیری

شماره 30

1396تابستان

23

عذاب استیصال در قرآن با تکیه بر تفسیر المیزان

 

*

 

 

ص7تا 41

 

پژوهشنامه معارف قرانی

شماره 27

تابستان 96

24

راهکارها وراهبردهای مناظره با هدف دفاع از حریم تشیع(مطالعه موردی مناظرات شبهای پیشاور)

*

 

 

 

ص71تا 96

 

شیعه پژوهی

شماره 8

پاییز 95

25

ملكوت در تفاسير عرفاني قرآن كريم و عرفان مسيحيت شرقي

*

 

 

 

 

 

معرفت ادیان

31

تابستان 96

26

بررسی تطبیقی دیدگاه قرآن و نظریه باستان‌شناسی موریس بوکای درباره نجات بدن فرعون

 

*

 

 

 

 

دوفصلنامه قران وعلم

20

بهار وتابستان 96

123تا 143

27

انعکاس آیات و روایات در منظومه دفتر دل علامه حسن زاده آملی (مطالعه موردی پنج باب اول )

*

 

 

 

 

 

الهیات هنر

6

پاییز 95

115-145

28

رفتارشناسی امام علی(علیه‌السلام) با اولین مخالفان داخلی حکومت اسلامی

 

*

 

 

 

 

 

پژوهشنامه علوی

16

پاییز 96

40-70

29

نقش سیاق و عناصر درون‌متنی در کشف غرض سوره مریم

 

*

 

 

 

 

 

پژوهشهای قرانی

89

زمستان 97

72-97

30

دلالتهای فلسفی کلام امامرضا (علیهالسلام) در مسئله توحـید ذاتـی

 

*

 

 

 

 

 

 

24

زمستان 97

105-126[1] Impeccability

19

تحلیل و بررسی دیدگاه دنیس اسپلبرگ در مورد آیات افک (النور/11-20)

(مدخل "عایشه"در دائره المعارف قرآن لایدن)

 

*

 

 

 

 

 

تحقیقات علوم قران وحدیث

32

1395

 

افتخارات/جوایز

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 

سایر پژوهش ها