بی بی سادات رضی بهابادی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : علوم قران وحدیث

كارشناسي ارشد:   علوم قران وحدیث

كارشناسي :دبیری الهیات

 

زمینه های تدریس

  تفسیر قران کریم

   مقایسه قران کریم وکتاب مقدس

نهج البلاغه.صحیفه سجادیه