بی بی سادات رضی بهابادی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

 صحیفه سجادیه 

 مقایسه قرآن و عهدین

 

فایل ها و منابع درسی

صحیفه سجادیه - طرح درس

 مقایسه قرآن و عهدین - طرح درس