اعظم ولی زاده لاریجانی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


   دكتري (Ph.D) :  حسابداری دانشگاه الزهرا (س)، سال 1393.

   كارشناسي ارشد: حسابداری دانشگاه الزهرا (س)، سال 1387.

   كارشناسي : حسابداری دانشگاه الزهرا (س)، سال 1387.

 

زمینه های تدریس

تدریس دروس تخصصی حسابداری در دانشگاه های الزهرا (س)، علوم اقتصادی و تهران شامل دروس زیر:

   کارشناسی: حسابداری پیشرفته 1 و 2، حسابداری میانه 1 و 2، اصول حسابداری 1، 2 و 3.

   کارشناسی ارشد: بررسی موارد خاص در حسابداری، مسائل جاری حسابداری، روش تحقیق پیشرفته