فاطمه اکبری زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

آثار

 

آثار ترجمه:

 1. چاپ ترجمه کتاب "دم لفطیر صهیون" اثر نجیب الکیلانی با عنوان "نانی از خون" از انتشارات حامیان قدس شریف.

 2. ترجمه کتاب "حالم بفلسطین" اثر رندا غازی با عنوان در رویای فلسطین.

 3. ترجمه کتاب "الکنز المرصود فی قواعد التلمود" اثر د.روهلنج، شارل لوران از انتشارات جمعیت حامیان آزادی قدس شریف.

 4. ترجمه بخش هایی از کتاب "صفحات غزه" که در مجموعه دایرة المعارف "حزب الله و مقاومت اسلامی لبنان".

 5. ویراستار ادبی کتاب "السیاسات و الخطط القوانین المصدق علیها من قبل المجلس الأعلی للثورة الثقافیة".

 6. ترجمه کتاب «تحلیل گفتمان در پرتوی نظریه زبان شناسی نوین» انتشارات نظری 1398.

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس های داخلی و بین المللی:

 

عنوان مقاله

 • کنفرانس/همایش

 • برگزارکننده

 • تاریخ

 

« توظیف انما فی خطب نهج البلاغة و دلالاتها التربویة»

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی نهج البلاغه "السراج المنیر"

دانشگاه کوفه عراق

1390 فروردین.

 

 • «تعدد الأصوات فی مأساة الحلاج لصلاح عبد الصبور»

مجموعه مقالات کنفرانس "راهکارهای توسعه بین رشته ای در حوزه زبان و ادبیات عربی"

دانشگاه یزد

16 و 17 شهریور 1390

 

 • «تحلیل گفتمان انتقادی خطبه فدک  حضرت زهرا (س)» 

کنفرانس بررسی ابعاد وجودی حضرت فاطمه زهرا (س)

دانشگاه تربیت مدرس

1390.

 

 • «واکاوی موضوعات رمان فمنیستی عربی با رویکرد نقد ادبی فمنیستی رمان «ذاکرة الجسد (خاطرات تن)» اثر احلام مستغانمی»

مجموعه مقالات همایش بین المللی زن در جهان اسلام

 • تهران

30 آذر 1390.

 

«دور المرأة فی تفسیر القرآن الکریم عائشة عبد الرحمن نموذجا»

سومین کنفرانس علمی بین المللی "قرآن الکریم و قضایا عصر"

دانشگاه کوفه کشور عراق

دی ماه 1390

 

 «ترجمه رمان، برگردان ویژگی چندزبانی آن»

همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای ترجمه

 • مشهد

10-12 اردیبهشت 1392.

 

 «اصول التربیة الاجتماعیة فی وصایا الامام العسکری»

چهارمین کنفرانس بین المللی"الإمامین العسکرین"

 • کاظمین-عراق

 1. / 1392 25 اردیبهشت

 

« زنانه نویسی،  تلاش برای هویت بخشی و خروج از دیگربودگی؛«نمونه: زنانه نویسی در آثار زویا پیرزاد»»

سمینار بین المللی زن در جهان اسلام، یکصد سال اخیر

تهران

آذر 1392.

 

« الآخر الذکوري في الروایة النسویة الجزائریة ذاکرة الجسد نموذجاً»

الملتقی الدولی الاول حول :"الروایة الجزائریة المعاصرة-الراهن و الآفاق-"

دانشگاه البلیدة 2، الجزائر

آذر 1392؛ 11-12 دسامبر 2013.

 

«استلهام التراث التاریخی فی روایة "رمل المایة (فاجعة اللیلة السابعة بعد الالف)"»

همایش بین المللی ادبیات معاصر الجزایر

دانشگاه شهید بهشتی

مهرماه 1393

11

«خوانش احتجاجی و خوانش­های تفسیری از واژه (الرحمن)»

اولین کنگره بین المللی علوم قرآن و حدیث

دانشگاه شهید بهشتی

 بهمن 1394؛ صص 323-335.

12-

«عاشورا در آیینه انتقادی دعبل الخزاعی»

کنگره بین المللی اهداف و دستاوردهای قیام عاشورا – فرصت­ها و چالش­ها،

 شورای عالی مهندسی فرهنگی جهان تشیع سیسکو،

1395

13

« واكاوي نظريه ادبيات اسلامي و نقد اسلامي»

كنگره بين المللي زبان و ادبيات

دانشگاه بین المللی امام رضا

 1395

14

» Dialogism in the Language Carnival of Feminine Novel«

شانزدهمین کنفرانس بین المللی باختین

دانشگاه فودان چین

 2017.

15-

« تصوير عراقي ها در ادبيات دفاع مقدس بررسي موردي پايي كه جا ماند»

همایش ملی علمی ادبيات مقاومت با محوريت شهداي دانشجوي خراسان شمالي.

https://www.civilica.com/Paper-ICRL01-ICRL01_142

ایران بجنورد

 1396.

16

«صورة نساء الطف في اشعار الشیخ احمد الوائلی»

کنفرانس بین المللی علمی زنان ،

 کربلا-عراق ،

 1396.

17

«کانونی سازی در زبان عربی»

ششمین کنفرانس بین المللی پسژوهش های کاربردی در مطالعات زبان

https://www.civilica.com/Paper-ELSCONF06-ELSCONF06_164)

تهران

5/11/1397

18

«آلیات الحجاج الاقناعی في خطبة زینب س»

 مجلة مؤتمر عقیلة الوحی

قم

 13/11/96. صص 173- 197

19

« استلهام قضیة زینب(س) في الروایة الأنثوية المعاصرة روایة "دا" أنموذجا»

کنفرانس بین المللی علمی زنان

کربلا-عراق

21/1/98. 11/4/2019

-20

« شخصیت پردازی و هوش هیجانی در مقامات بدیع الزمان همدانی و بوستان سعدی»

نخستین همایش ملی تحقیقات ادبی

https://www.civilica.com/Paper-PLRC01-PLRC01_189

دانشگاه علامه طباطبائی.

صص 491-504.  5/12/97

21-

المفارقة الزمنیة في روایة حرب الکلب الثانیة

اولین کنفرانس بین المللی روایت شناسی عربی ، افق ها وددیگاه ها ی انتقادی جدید

دانشگاه خوارزمی

28/11/1399

22

دراسة أسلوبیة لقصة حي بن یقظان الفلسفیة في أدب الأطفال

اولین کنفرانس بین المللی زبان عربی و تمدن اسلامی

دانشگاه تهران

دانشگاه کوفه

23-25 /1/1400

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشی :

 

عنوان مقاله

اطلاعات چاپ

 

تحلیل و نقد ادبی داستان خون برای فطیر

فصلنامه نامه تخصصی حوزه تاریخ پژوهی ایران معاصر "پانزده خرداد" 1385، صص262-282.

https://iranemoaser.ir/quarterly-10-palestine-3/

 

 

تحلیل گفتمان انتقادی خطبه فدک  حضرت زهرا (س)

مجله علمی و ترویجی منهاج شماره 12، تابستان سال 1390 صص 125-145.

 •  

 

 

تحلیل گفتمان انتقادی قصیده بائیه حضرت فاطمه زهرا(س)

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام تابستان 1391 صص111-145.

 •  

 

 

آسیب شناسی زبان شناختی ترجمه های قرآن (بررسی موردی ترجمه های سوره واقعه(

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش دینی (ش 26).بهار و تابستان 1392 صص 29-57.

 •  

 

 

 

 

گفتمان سوره مریم، زن در تعامل با عرف و عفاف

فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه دین، دوره 10، شماره 3، پاییز 1392 صص 25-50.

 •  

 

 

تحلیل نشانه شناختی ساخت روایی  داستان "دمٌ لفَطیِر صَهیُون" از نجیب کیلانی

فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات پایداری سال ششم، ش11، 1393 صص107-130.

https://jrl.uk.ac.ir/article_934.html

 

 

 • حواریة اللغة في روایات ابراهیم الکوني

مجله بین المللی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، شماره 1، سال بیست و یک بهار و تابستان 2014 صص 81-105.

https://aijh.modares.ac.ir/article-31-5476-fa.html

 

 

جلوه های چند زبانی در رمان «چراغ ها را من خاموش می کنم»

دو ماهنامه علمی پژوهشی جستارهای زبانی، دوره 6، شماره پیاپی 23، صص

 •  

 

 

اشکال گفتگومندی زبان در دو رمان زنانۀ پیرزاد و مستغانمی

نشریه ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دوره پنجم ، شماه دوم ، پیاپی 10، پاییز و زمستان 1393 صص 9-35.

 •  

 

 

دراسة سوسیونصیة فی روایة ذاکرة الجسد لـ "احلام مستغانمی"

مجله علمی پژوهشی بین المللیدراسات في اللغة العربیة وآدابها  دانشگاه سمنان- تشرین،سال 5، شماره 19، پاییز 1393  صص1-24.

 •  

 

11. 

شخصیت بخیل در کتاب البخلاء

فصلنامه علمی پژوهشی ادب عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ، ش1، سال 7، بهار و تابستان 1394  صص19- 42.

https://journals.ut.ac.ir/article_56700.html

 

12. 

تحلیل انتقادی کتاب «سیمیائیة النص السردی» اثر عبدالهادی أحمد الفرطوسی

مجله انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی شماره بهار 1396 صص235-260. 

http://iaall.iranjournals.ir/article_40628.html

 

13. 

نشانه معناشناسی گفتمان تبلیغی موسی(ع)

مجله جستارهای زبانی پاییز  1396 صص 293-318.

 http://lrr.modares.ac.ir/article-14-2356-fa.html

14. 

التعدد اللغوي في الروايه النسويه روايه ذاكره الجسد نموذجا

مجله آداب الکوفه بهار 1396  صص285-320.

http://journals.uokufa.edu.iq/index.php/kufa_arts/article/view/6299

 

15. 

الایدئولوجیة الانتقادیة لخطاب الامام الحسین ع  احتجاجا علی معاویة توبیخا له لقتل شیعة علی ع

مجله الکلیة الاسلامیة الجامعة ش43.ج4 صص 369-387.  1396

16. 

قضيه الهوية في رواية مذكرات إمراة غير واقعية

مجله کلیة التربیة للبنات جامعة الکوفة بهار 1396 صص 95-115.

17. 

واكاوي مضموني حجاج هاي كلامي در پرتو آموزه هاي رضوي

مجله فرهنگ رضوی بهار 1396 ش20 صص189-222.

http://www.farhangerazavi.ir/article_64875.html

 

18. 

چندآوایی(پولیفونی) در رمان زنانه بررسی تطبیقی رمان "ذاکرة الجسد" و "چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم"

مجله  انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی شماره 47 تابستان 1397. صص 1-18.

http://iaall.iranjournals.ir/article_50800.html?lang=fa

 

19. 

نقد تطبيقي ترجمه هاي آيتي و شريعت از نمايشنامه ((شهرزاد)) توفيق الحكيم

پژوهش های ترجمه در زبان وادبیات عربی  شماره 18 تابستان 1397 صص67-93 .

https://rctall.atu.ac.ir/article_8934.html

 

20. 

التصوير الفني للخصائص الاستكباريه للشخصيات السلبيه في قصه موسی ع

مجلة آداب ذی قار شماره 27 پاییز 1397  صص 1-47 .

21

گونه­ های سکوت گفتمانی در قصه مریم(س)

مجله مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی 1398 سال سوم، ش 1، صص 129-147.

http://quranicstudies.ihcs.ac.ir/article_3915.html

 

22

بررسی و نقد کتاب أعلام الأدب العربی الحدیث و اتجاهاتهم الفنیة

مجله پژوهش­نامه متون و برنامه­های علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال19 ، ش8، صص 15-34  . 1398.

http://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_4782.html

 

23

نقد ترجمه ساخت اطلاعی نشان­دار درنمایشنامه شهرزاد توفیق الحکیم

دوفصلنامه پژوهش­های ترجمه در زبان وادبیات عربی   1398 سال9 ، ش 21، صص 153-173.

https://rctall.atu.ac.ir/article_10716.html

 

24

الهویة الوطنیة في شعر سلیمان العیسی للأطفال (دراسة سیمیائیة ثقافیة)

مجلة اللغة العرربیة وآدابها  1398 سال15 ، ش 4، صص 565-589.

https://jal-lq.ut.ac.ir/article_72668.html?lang=ar

 

25

مطالعه انتقادی گفتمان­ کاوی متون دینی

مجله مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1399 سال 4، ش2، صص 119-144.

http://quranicstudies.ihcs.ac.ir/article_5479.html

 

26

تحلیل تداوم زمانی در رمان حرب الکلب الثانیة

دوفصلنامه روایت شناسی 1399 سال4، ش8، صص 39-73.

http://portal.iaalc.com/article_118246.html

 

27

مطالعه نقادانه کتاب في مناهج تحلیل الخطاب السردی اثر عمر عیلان

نقدنامه زبان و ادبیات عربی 1399 سال1 ش 2 ،صص 21-44.

http://brjoalal.ihcs.ac.ir/article_5962.html

 

 

 

 

عنوان پایان نامه و رساله ها تحت راهنمایی و مشاوره

تاریخ دفاع

مقطع

تصویرپردازی هنری شخصیت های منفی در داستان موسی(ع) در قران کریم

1396

پايان نامه ارشد

بررسي و تحليل صور خيال در ديوان الاطفال سليمان العيسي(با تكيه بر تشبيه، استعاره، تشخيص و حس آميزي

1396

 

پايان نامه ارشد

الروایة والایدئولوجیة ثلاثیة یوسف زیدان نموذجا

1396

 

پايان نامه ارشد

بررسي انتقال معناي ساخت هاي اطلاعي نشان دار در ترجمه هاي فارسي نمايشنامه شهرزاد توفيق الحكيم

1397

پايان نامه ارشد

ترجمه ديدگاه­هاي احمد الوائلي در مورد زنان(برگزيده اي از سخنراني هاي ايشان با تاكيد بر مسائل اجتماعي تربيتي)

1397

 

پايان نامه ارشد

جلوه های پایداری زن در شعر معاصر عراق (مطالعه موردی 7 شاعر)

1397

پايان نامه ارشد

بررسی تعریب مؤلفه های نمایشنامه سلطان مار اثر بهرام بیضایی

1398

پايان نامه ارشد

نقد پسااستعماری رمان معاصر (بررسی موردی رمان دفاتر الطوفان سمیحه علی خریس)

1398

پايان نامه ارشد

بررسی زوایه دید در رمان حرب الکلب الثانیة بر اساس الگوی سیمپسون

1398

پايان نامه ارشد

نقش جنسيت مترجم در ترجمه نوشتار زنانه بررسي موردي ترجمه فارسي الاسود يليق بك احلام مستغانمي

1398

پايان نامه ارشد

واکاوی مفهوم ساخت اطلاعی در ترجمه های دمعة وابتسامة نوشته جبران خلیل جبران مورد مطالعه ترجمه شجاعی و سرحدی

1398

پايان نامه ارشد

ترجمه کتاب الاستعارة القرآنیة في ضوء النظریة العرفانیة اثر دکتر عطیه سلیمان أحمد

1399

پايان نامه ارشد

ترجمه کتاب اللغة والحجاج تالیف ابوبکر العزاوی

1399

پايان نامه ارشد

بررسي كنش­هاي گفتاري نامه­هاي حضرت علي (ع) در نهج­البلاغه

1399

پايان نامه ارشد

تحلیل گفتمان مناظرات امام صادق با جریان های فکری عصر خود

1399

رساله دکتری

بازتاب مهاجرت در آثار امیلی نصراله

 

پايان نامه ارشد

بررسي زاويه ديد در رمان فرانكشتاين في بغداد

 

پايان نامه ارشد

نقد فرهنگ عامه در كتاب مدير مدرسه جلال ال احمد

 

پايان نامه ارشد

بررسی ساخت مجهول در دو ترجمه از نهج البلاغه

 

پايان نامه ارشد

اصول و مشکلات فرهنگ نویسی دو زبانه عربی- فارسی

 

پايان نامه ارشد

بررسی ترجمه ساخت مجهول در نهج البلاغه

 

پايان نامه ارشد

مطالعه پسا استعماری رمان برید اللیل هدی برکات

 

پايان نامه ارشد

 

 

 

 

جوایز

1-برنده جایزه در کنفرانس بین المللی «السبط الشهید الإمام الحسین بن علی بن أبی طالب للإبداع الفکري الدولي» دانشگاه الکلیة الاسلامیة الجامعة ، نجف 2016م 

2-برنده جایزه اول جشنواره رضوی برگزار کنندگان: بنیاد امام رضا(ع) و دانشگاه الزهرا(س)و برگزیده بانوان مروج فرهنگ رضوی از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سال 1396

 

 

سوابق اجرایی و همکاری ها

-همکاری در برگزاری علمی پروژه های دانشگاهی، از جمله همایش واکاوی فمنیسم

-همکاری علمی در پروژه ترجمه فقه الصادق در دانشگاه امام صادق(ع)

-همکاری علمی (ترجمه و تحقیق متون عربی) با مرکز مطالعات فلسطین و جمعیت حامیان آزادی قدس شریف

-مبلّغ دینی به زبان های عربی و انگلیسی از دانشگاه امام صادق (ع) 

-همکاری علمی و اجرایی با شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی، در معاونت اطلاعات و آمار و سپس در معاونت برنامه ریزی و تدوین سیاست.

-همکاری علمی اجرایی در پروژه تحقیقاتی معاونت اطلاعات و آمار زنان شورای فرهنگی اجتماعی زنان با عنوان "ارزیابی کمی و کیفی رشته مطالعات زنان و خانواده در دانشگاه های کل دنیا".

-عضو کمیته علمی همایش حج در پویه تاریخ در دانشگاه الزهرا.

-ارزیابی و داوری مقالات در مجلات علمی پژوهشی 

-نقد و بررسی کتاب  برای شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نقد کتاب «أعلام الأدب العربي الحدیث و اتجاهاتهم الفنیة» و کتاب «سیمیائیة النص السردی»

- عضو انجمن علمی ایرانی زبان و ادبیات عرب و انجمن نقد ادب عربی 

-با سابقه تدریس در مجتمع فرهنگی اموزشی امام صادق (ع) و دانشگاه های مختلف از جمله: دانشگاه تقریب مذاهب اسلامی.  دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران. دانشگاه علوم حدیث . دانشگاه اصول الدین.

-مدیر داخلی مجله الجرجانی

 

 

 

 

 

 

الهویة الوطنیة فی شعر سلیمان العیسی للأطفال (دراسة سیمیائیة ثقافیة

 

 

الهویة الوطنیة فی شعر سلیمان العیسی للأطفال (دراسة سیمیائیة ثقافیة