دکتر مریم احمدی نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق علمی


- فارغ التحصیل رشته حقوق در مقطع کارشناسی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال 1384.


- اخذ رتبه 1 در مقطع کارشناسی ارشد و قبولی در رشته حقوق عمومی دانشگاه تهران در سال 1384.


- فارغ التحصیل رشته حقوق عمومی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال 1387 .

 

- فارغ التحصیل در رشته حقوق بین­الملل عمومی در مقطع دکتری از دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1392.


- دانشجوی نمونه دوره دکتری دانشگاه علامه طباطبایی در نیمسال دوم سال تحصیلی 92-93 و اخذ لوح تقدیر از دکتر حسین سلیمی ریاست دانشگاه.


شرکت در کارگاه های علمی:

1. شرکت در کارگاه دانش افزایی «روش ارزيابي فعاليت هاي آموزشي» در تاریخ 94/3/5

2. شرکت در کارگاه دانش افزایی « رويكردهاي ياد دهي يادگيري و ارزيابي آموخته ها» در تاریخ 94/2/21

3. شرکت در دوره آموزشی «طراحی نظام مدیریت نوآوری در سازمان» در تاریخ 94/2/15 به مدت یک روز در دانشگاه الزهراء(س)


 

زمینه های تدریس

  مقطع کارشناسی: رشته مطالعات خانواده درس حقوق جزای اختصاصی