امیر آقامحمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

Enter Title

نمونه سوال‌های درس‌هایِ ترم‌هایِ قبل را می‌توانید اینجا پیدا کنید.

 درس‌های ترم ۹۸-۲

 

بعضی از درس‌های من در فضایِ مجازی 

 تحلیل ابعادی: یک دوره‌یِ کوتاه

 مکانیکِ شاره‌ها

  موج و ارتعاش 

  مکانیک