محمد صادق عابدی نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D): مهندسي مکانيک، تبديل انرژِي، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1397

 

كارشناسي ارشد:مهندسي مکانيک، تبديل انرژي (گرايش سيستم هاي انرژي)، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1390

كارشناسي: مهندسي مکانيک، حرارت و سيالات، 1387

 

زمینه های تدریس

سوخت و احتراق

توربين گاز و نيروگاه

مهندسي فرآيند

قابليت اطمينان و تحليل ريسک