دکتر ندا عبدالوند، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا


عضو انجمن بین‌المللی سیستم‌های اطلاعاتی (AIS)

عضو انجمن بین‌المللی  ACM
مرورگر چندین ژورنال بین‌المللی

مرورگر چندین کنفرانس بین‌المللی

مرورگر چندین مجله علمی پژوهشی داخلی