دکتر ندا عبدالوند، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

سوابق اجرایی

معاون پژوهش و امور بین‌الملل دانشگاه الزهرا

مدیر گروه مدیریت دانشگاه الزهرا

عضو کارگروه نظام ملی نشر علمی وزارت علوم، فناوری و تحقیقات

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه الزهرا

مشاور فناوری اطلاعات و کسب‌و‌کار چندین شرکت و سازمان

مدیر و همکار در پروژه‌های مدیریت فرایندها

مدیر و همکار در پروژه‌های مشاوره و توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و تجارت الکترونیک

مدیر و همکار در پروژه‌های مشاوره و توسعه کسب‌و‌کار