دکتر ندا عبدالوند، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

طرح درس مدیریت فرایندهای کسب‌وکار

مراجع درس

کتب اصلی درس

 • Harmon, P.: Business Process Change (2014). A Guide for Business Managers and BPM and Six Sigma Professionals. 3rd Edition, Morgan Kaufmann, San Francisco, ISBN-10: 0123741521
 • Brocke, J. v. & Rosemann, M.  (2015). Handbook on Business Process Management 1. 2nd Edition. Berlin Heidelberg: Springer.

مقالات اصلی

 • Aguilar-Saven, R.S. (2004), “Business process Modeling: review and framework”, International Journal of Production Economics, 90, 129-49.
 • Vergidis, K., Tiwari, A., & Majeed, B. (2008). “Business process analysis and optimization: Beyond reengineering”. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews, 38(1), 69–82
 • Trkman, P. (2010), “The critical success factors of business process management”. International Journal of Information Management, 30(2), 125-134.

مراجع اصلی

 • شارپ، آ & مک‌درموت، پ. (1391) ”بازمهندسی فرایندهای کسب‌وکار“، ترجمه قلی‌پور و همکاران، انتشارات آتی‌نگر
 • همر، م. & شامپی، ج. (1393-چاپ هشتم) ”مهندسی دوباره شرکت‌ها – منشور انقلاب سازمانی“. ترجمه رضایی‌نژاد، ع.، انتشارات رسا.
 • همر، م. (1385 – چاپ چهارم) ”فراسوی مهندسی دوباره“. ترجمه رضایی‌نژاد، ع. انتشارات رسا.

شرح و اهداف درس

این درس روش‌ها و تکنیک‌های لازم برای تجزیه‌وتحلیل، طراحی، پیاده‌سازی، اتوماسیون و ارزیابی فرایندهای کسب‌وکار مطرح می‌شود. در فازهای ساخت‌یافته مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM)، دانشجویان می‌آموزند تا عملکرد سازمانی را از منظر فرایندی تجزیه‌وتحلیل کنندريال فرایندهارا با استفاده از تکنیک‌های ارزش‌گرا بازطراحی کنند، جریان‌های کاری را بازطراحی کنند و آنها را در سیستم‌های BPM پیاده‌سازی کنند. درس، دانشجویان را با مفاهیم و تکنیک‌های طراحی فرایند آشنا می‌سازد. با اتمام این درس، دانشجویان قادر خواهند بود تا کارایی و اثربخشی سازمان‌ها را از منظر فرایندی ارزیابی کنند، پروژه‌های بهبود فرایند تعریف کنند و نقش فناوری را در پشتیبانی فرایندها تعیین کنند.

اهداف یادگیری

دانش: دانشحویان با واژه‌ها آشنا می‌شوند و آنها را برای توضیف، تجزیه‌وتحلیل، و بهبود فرایندهای کسب‌وکار در سازمان‌ها به‌کار می‌برند.

درک: دانشحویان فادر به درک مدل‌های فراینی BPMN خواهند بود.

کاربرد: دانشحویان قادر خواهند بود تا فرایندهای مدل را برای پیاده‌سازی در سیستم‌های مدیریت فرایند کسب‌وکار به‌کار برند.

تجزیه‌وتحلیل: دانشجویان قادر خواهند بود تا ضعف‌های طراحی فرایندها را تشحیص دهند و بهبودهایی را برای بهبود عملکرد سازمانی پیشنهاد کنند.

ترکیب: دانشجویان قادر خواهند بود تا هر فرایندی را با استفاده از الگوهای بهبود بازطراحی کنند.

ارزیابی: دانشجویان قادر خواهند بود تا راهبردهایی برای پیاده‌سازی و یکپارچه‌سازی فرایندها توسعه دهند.

دانشجویان قابلیت‌های خود را در کارهای تیمی و ارائه بهبود می‌بخشند.

ساختار ارزیابی کلاس

امتحانات کلاسی

آزمون آمادگی دانشجویان

آزمون نهایی دانشجویان (60%)

مطالعه و ارائه فصل کتاب (15%)

یادگیری نرم‎افزار (0%)

تمرین کلاسی (10%)

پروژه درس (15%)

 

این درس دارای کلاس حل تمرین است که در آن آموزشیار به دانشجویان رویه‌های ترسیم فرایند و نرم‌افزار را می‌آموزد. حضور در کلاس درس و کلاس حل تمرین ضروری است.

فعالیت‌های دانشجویان

حضور در کلاس

یادگیری یک نرم‌افزار مدیریت فرایند

مطالعه مقاله و ارائه گزارش

ارائه کلاسی

پروژه درس

ژورنال‌های معتبر

برخی ژورنال‌های معتبر علمی به منظور ارائه درس انتخاب شده باشد. برخی ژورنال‌های معتبر حوزه مدیریت فرایندها عبارت است از:

 • Business process management journal (BPMJ)
 • Journal of Business Research (JBR)
 • Information & Management (I&M)
 • Decision Support System (DSS)
 • کتاب‌های سری Business Process management (مجموعه مقالات کنفرانس سالانه) در Springer

ژورنال‌ها به این فهرست محدود نیست و دانشجویان می‌توانند از تمامی ژورنال‌های معتبر استفاده کنند.

نکته 1 توصیه اکید می‌شود که دانشجویان اخلاق علمی را رعایت نمایند. در غیر این صورت، با متخلفان طبق ضوابط و قوانین و بدون ارفاق برخورد خواهد شد.

نکته 2 مرجع‌گذاری باید به روش APA صورت گیرد.

ارائه کلاسی

 

تمرین‌های زیر به‌صورت گروهی و انجام تمرین‌هایی که در کلاس گفته می‌شود به صورت فردی:

Six Sigma & Lean

BPMN و BPEL

فرایندکاوی

TQM و مدیریت کیفیت فرایند

 
شرح ارائه

انتخاب یک فصل از مرجع دوم و دریافت تایید و ارائه آن

نکته 1 برای تمرین هر یک از دانشجویان حداقل 1 مقاله به‌روز (بعد از سال 2012) از ژورنال‌های معتبر مطالعه می‌کنند.  دانشجویان برای مطالعه و ارائه مفاهیم به مطالعه مقالات قدیمی‌تر هم نیاز خواهند داشت.

نکته 2 ارائه فصل کتاب، پس از انتخاب موضوع، از مرجع دوم به صورت گروه دو نفره صورت می‍گیرد. مدت ارائه 15 دقیقه خواهد بود. ارائه باید کل موارد مهم فصل و در صورت نیاز مقالات تکمیلی باشد.

نکته 3 در زیر هر اسلاید، باید مرجع آن مشخص شود.

نکته 4 نحوه فعالیت هر فرد در ارائه باید بر طبق پیوست 1 باشد.

نکته 5 تعیین موضوع ارائه و اعضای گروه، جلسه دوم کلاس درس است.

نکته 6 دانشجویان پیشرفت روند پروژه درس و گزارش مقالات مطالعه شده را به صورت گروهی در انتهای هر ماه در گروه قرار می‌دهند.

پروژه‌ی درس

دانشجویان به‌صورت گروهی (2 نفره) باید سازمانی/واحد سازمانی را انتخاب نمایند و گام‌های زیر را انجام دهند:

استخراج و ترسیم فرایندها (هر نفر از گروه، حداقل دو فرایند)

تحلیل فرایند مبتنی بر یکی از روش‌های بهبود مستمر

ترسیم فرایند بهبود یافته

ارائه گزارش کامل شامل معرفی سازمان/واحد سازمانی و سه بخش قبل

 

نکته 1 تعیین سازمان تا جلسه چهارم کلاس

نکته 2 تاریخ ارائه گزارش نهایی: روز امتحان

مباحث درس

جلسه

مبحث درس

فایل

1

آشنایی و معرفی درس

PDF

2

فصل 1 و 2

PDFوPDF

3

فصل 3

PDF

4

فصل 4

PDF

5

فصل 5

PDF

6

فصل 6 و 7

PDFو PDF

7

فصل 7 و 8

PDF

8

فصل 8 و 9

PDF

9

فصل 10 و 11

PDF و PDF

10

فصل 12

PDF

11

فصل 13

PDF

12

case study فصل 14

PDF

 

کلاس فوق العاده برای میان‌ترم دانشجویان لحاظ شده است.

 

 

پیوست 1: قالب تفکیک ارائه گروهی

عنوان

اعضای گروه:

 

فرد

مقاله

اسلاید

فرد 1

مقاله 1

شماره اسلاید