دکتر ندا عبدالوند، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

سال تحصیلی 1396-1397(ترم 1)


مراجع اصلی درس  • Introduction to Supply Chain Management Technologies (2/E), Ross, CRC Press, 2011
  • Supply Chain Management (3/4 Edition), Chopra and Meindl, Prentice-Hall, 2006-2010
  • Principles of Supply Chain Management-A Balanced Approach (3/E), Wisner, Tan, & Leong, 2010, Cengage Learning Press
  • The Supply Chain Revolution, Sarkar, 2017, American Management Association.

شرح درس


مطالعه جامعی از مفاهیم، فرایندها و راهبردهای مورد استفاده در توسعه و مدیریت زنجیره تامین. مدیریت زنجیره تامین (SCM) رویکردی سیستمی به مدیریت جریان اطلاعات، مواد و خدمات از تامین‌کنندگان مواد خام از طریق کارخانه‌ها و انبارها به مشتری نهایی است. موضوع‌های خاص مدیریت، تدارکات، تجارت الکترونیکی، فناوری‌های اطلاعاتی و فعالیت‌های لجستیکی بحث می‌شود. مدیریت زنجیره تامین فلسفه‌ای را برای اجرای کسب‌وکار ارائه می‌کند که بر فرایندها و یکپارچه‌سازی تاکید دارد. این درس از طریق کتاب، اسلایدها و در حد ممکن caseها تدریس می‌شود.


اهداف درس


درک چگونگی استفاده از مفاهیم عمومی و نگاشت فرایندها و تحلیل

درک مفاهیم عمومی مدیریت زنجیره تامین

درک فرایندهای مرتبط با مدیریت زنجیره تامین

درک چگونگی توسعه و مدیریت کارا و موثر زنجیره تامین

درک آن که چگونه فناوری اطلاعات به‌عنوان تواناسازی کار می‌کند که ایجاد و حفظ مزایای رقابتی در بازارگاه‌ها را ممکن می‌کند.

مقاله های دانشجویان

انجام تمرین و ثبت در موضوع‌های زیر (هر موضوع برای یک گروه از دانشجویان اما تمرین به صورت فردی انجام می‌شود.)


  • Gunasekaran, A., & Ngai, E. W. (2005). Build-to-order supply chain management: a literature review and framework for development. Journal of operations management23(5), 423-451.
  • Lee, H. L. (2003). Aligning supply chain strategies with product uncertainties. IEEE Engineering Management Review31(2), 26-26.
  • Wang, X., & Disney, S. M. (2016). The bullwhip effect: Progress, trends and directions. European Journal of Operational Research250(3), 691-701.
  • Lee, H. L. (2004). The triple-A supply chain. Harvard business review82(10), 102-113.
  • Corsten, D., & Kumar, N. (2005). Do suppliers benefit from collaborative relationships with large retailers? An empirical investigation of efficient consumer response adoption. Journal of Marketing69(3), 80-94.
  • Kurnia, S., & Johnston, R. B. (2001). Adoption of efficient consumer response: the issue of mutuality. Supply Chain Management: An International Journal6(5), 230-241.
  • Shah, R., Goldstein, S. M., & Ward, P. T. (2002). Aligning supply chain management characteristics and interorganizational information system types: an exploratory study. IEEE Transactions on Engineering Management49(3), 282-292.
  • Ho, W., Xu, X., & Dey, P. K. (2010). Multi-criteria decision making approaches for supplier evaluation and selection: A literature review. European Journal of operational research202(1), 16-24.
  • Govindan, K., Soleimani, H., & Kannan, D. (2015). Reverse logistics and closed-loop supply chain: A comprehensive review to explore the future. European Journal of Operational Research240(3), 603-626.
  • Shepherd, C., & Günter, H. (2006). Measuring supply chain performance: current research and future directions. International Journal of Productivity and Performance Management55(3/4), 242-258.
  • Kim, Y., Choi, T. Y., Yan, T., & Dooley, K. (2011). Structural investigation of supply networks: A social network analysis approach. Journal of Operations Management29(3), 194-211.
  • Pavlou, P. A., & El Sawy, O. A. (2010). The “third hand”: IT-enabled competitive advantage in turbulence through improvisational capabilities. Information systems research21(3), 443-471.
  • Fugate, B. S., Stank, T. P., & Mentzer, J. T. (2009). Linking improved knowledge management to operational and organizational performance. Journal of Operations Management27(3), 247-264.
  • Van Belle, J., Valckenaers, P., & Cattrysse, D. (2012). Cross-docking: State of the art. Omega40(6), 827-846.
  • Danese, P. (2007). Designing CPFR collaborations: insights from seven case studies. International Journal of Operations & Production Management27(2), 181-204.
  • Ghandforoush, P., & Sen, T. K. (2010). A DSS to manage platelet production supply chain for regional blood centers. Decision Support Systems50(1), 32-42.
  • Hong, P. C., Dobrzykowski, D. D., & Vonderembse, M. A. (2010). Integration of supply chain IT and lean practices for mass customization: benchmarking of product and service focused manufacturers. Benchmarking: An International Journal17(4), 561-592.
  • Sanders, N. R. (2005). IT alignment in supply chain relationships: A study of supplier benefits. Journal of Supply Chain Management41(2), 4-13.
  • Naylor, J. B., Naim, M. M., & Berry, D. (1999). Leagility: integrating the lean and agile manufacturing paradigms in the total supply chain. International Journal of production economics62(1), 107-118.


تمرینها


Cross-Docking

زنجیره تامین ناب (Lean SCM)

سیستم‌های پشتیبان تصمیم در زنجیره تامین


نکته1 تعیین موضوع و گروه 2 هفته از شروع ترم مهلت دارد.

نکته 2 لازم است اعضا به صورت ماهانه گزارش پیشرفت دهند.

پروژه تحقیقی


کاربرد داده‌کاوی در زنجیره تامین

کاربرد بلاکچین در زنجیره تامین

کاربرد اینترنت اشیا در زنجیره تامین


رعایت اصول اخلاقی و علمی شرط اصلی انجام هر پروژه  است.

می‌توانید صنعتی را در ایران انتخاب کنید و بررسی کنید که در این صنعت زنجیره تامین چه ساختاری دارد و چالش‌های این زنجیره تامین چیست؟


نکته 1 تعیین صنعت و گروه تا 3 هفته بعد از شروع ترم باید صورت گیرد.

نکته 2 روند پشرفت و جلسات حضوری لازم است هر ماهه گزارش شود.ساختار ارزیابی کلاس

امتحانات کلاسی

آزمون آمادگی دانشجویان

آزمون نهایی دانشجویان (60%)

مقاله درس (15%)

پروژه تحقیقاتی (15%)

تمرین (10%)

شرط قبولی کسب حداقل نمره 12 در امتحان پایان‌ترم است.

مباحث درس 


درس

مرجع

فایل

مفاهیم SCM

مرجع 1 فصل 1، مرجع 2 فصل 1 و 17، مرجع 3 فصل 1

pdf

تناسب راهبردی و شایستگی SCM

مرجع 1 فصل 1، و مرجع 2 فصل 2

pdf

پیش‌ران‌ها و سنجه‌های زنجیره تامین

فصل 3 مرجع 2

pdf

طراحی شبکه زنجیره تامین

فصل 4 و 5 مرجع 2

pdf

برنامه‌ریزی در زنجیره تامین

فصول 7-9 و 12-15 مرجع 2

pdf

مبانی فناوری زنجیره تامین

فصل 2 و 3 مرجع 1

pdf

ایجاد زنجیره تامین ناب، تطبیق‌پذیر و مبتنی بر تقاضا

فصل 4 مرجع 1

pdf

تاثیر فناوری بر تولید

فصل 6 مرجع 1

pdf

مدیریت ارتباط با تامین‌کنندگان

فصل 7 مرجع 1


مدیریت منابع لجستیک

فصل 8 مرجع 1


راهبردهای فناوری در زنجیره تامین

فصل 9 مرجع 1