دکتر ندا عبدالوند، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

طرح درس سیستم‌های سازمانی

مرجع اصلی درس:

 1. Monk E. F., & Wagner B. J. (2013). Concept in Enterprise Resource Planning (4th Edition). Course Technology, Cengage Learning: USA.
 2. Kurbel, K. E. (2013). Enterprise Resource Planning and Supply Chain Management- Functions, Business Processes and Software for Manufacturing Companies (eBook). Springer: Berlin.
 3. Ferran, C., & Salim, R. (2008). Enterprise Resource Planning for Global Economies: Managerial Issues and Challenges. Information Science Reference: Ney York, USA.
 4. Nah, F. F. (2002). Enterprise Resource Planning Solutions and Management. IRM Press: USA & UK.
 5. Introduction to Supply Chain Management Technologies (2/E), Ross, CRC Press, 2011
 6. Supply Chain Management (3/4 Edition), Chopra and Meindl, Prentice-Hall, 2006-2010
 7. Principles of Supply Chain Management-A BALANCED APPROACH (3/E), Wisner, Tan, & Leong, 2010, Cengage Learning Press

شرح و اهداف

سیستم‌های سازمانی، بسته‌های نرم‌افزاری سازمانی بزرگی هستند که فرایندهای کسب‌وکار و جریان اطلاعاتی، و نیز گزارش‌دهی و تجزیه‌وتحلیل را پشتیبانی می‌کنند. این درس به‌گونه‌ای طراحی شده تا مبانی سیستم‌های سازمانی را به دانشجویان بگوید و انتخاب، پیاده‌سازی، همسویی‌ با کسب‌وکار، و فناوری‌های نوین را در برمی‌گیرد. تمرکز این درس بر سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) و مدیریت زنجیره تامین خواهد بود.  ERP، نرم‌افزاری است که در تمامی حیطه‌های کسب‌وکار یک سازمان شامل مالی و حسابداری، نیروی انسانی، فروش و توزیع، تولید، خرید و انبارداری اجرا می‌شود. سیستم ERP فرایندهای چندکارکردی، بی‌درنگ، و مبتنی بر بهترین رویه‌های صنعت است.  این درس مفاهیم، پیاده‌سازی، کاربردها و روندهای آتی ERP را پوشش می‌دهد. مدیریت زنجیره تامین (SCM) رویکردی سیستمی به مدیریت جریان اطلاعات، مواد و خدمات از تامین‌کنندگان مواد خام از طریق کارخانه‌ها و انبارها به مشتری نهایی است. موضوع‌های خاص مدیریت، تدارکات، تجارت الکترونیکی، فناوری‌های اطلاعاتی و فعالیت‌های لجستیکی بحث می‌شود. مرور مقالات مهم و به‌روز نیز به غنای درس خواهد افزود.

 

فعالیت‌های دانشجویان

 1. حضور در کلاس
 2. ارائه کلاسی 
 3. مطالعه مقالات معرفی شده
 4. پروژه درس

ساختار ارزیابی کلاس:

1- امتحانات کلاسی

2 امتحان در طول ترم گرفته می‌شود.

2- مقاله کلاسی                                               (10%)

3- شرکت در مباحث کلاسی و تمرینها                   (25%)

ارائه کلاسی

آشنایی با نرم‌افزارهای سازمانی اوراکل و SAP و مایکروسافت و بحث در کلاس

تمرین کلاسی

انجام تمرین‌های بیان شده در کلاس

مقاله کلاسی

انتخاب یک مقاله و ارائه آن در کلاس

مباحث درس

 1. معرفی درس
 2. مروری بر تاریخچه ERP   فایل
 • فصل 1 مرجع 2
 • فصل 3 مرجع 4
 • فصل 1 مرجع 1
 1. کارکردها و فرایندهای کسب‌وکار فایل
 • فصل 1 و 3-6 مرجع 1
 • فصل 4 مرجع 2
 1. آمادگی و پذیرش سازمان فایل
 2. انتخاب سیستم‌های سازمانی فایل 
 3. توسعه و پیاده‌سازی سیستم‌های سازمانی
 • قصل 2 مرجع 1
 • فصل  5-6 مرجع 2
 • فصل 4-5 مرجع 4
 1. مدلسازی و بهبود فرایندها و پیاده‌سازی ERP   فایل فایل پیاده سازی
 • فصل 7 مرجع 1
 1. مفاهیم SCM
 • مرجع 5 فصل 1، مرجع 6 فصل 1 و 17، مرجع 7 فصل 1
 1. پیش‌ران‌ها و سنجه‌های زنجیره تامین
 • فصل 3 مرجع 6
 1. مبانی فناوری زنجیره تامین
 • فصل 2 و 3 مرجع 7
 1. ایجاد زنجیره تامین ناب، تطبیق‌پذیر و مبتنی بر تقاضا
 • فصل 4 مرجع 5
 1. کسب‌وکار الکترونیکی و سیستم‌های سازمانی
 • فصل 1 و 2 مرجع 4 و مقالات
 1. روندهای فعلی و آتی موثر بر سیستم‌های سازمانی
 • فصل 8 مرجع 1
 • فصل 11 مرجع 2
 • مقالات روز