دکتر ندا عبدالوند، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر ندا عبدالوند

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 دانشیار گروه مدیریت (مدیریت فناوری اطلاعات)

 

تحصیلات

فرادكتري (Postdoctorate): کاربرد فناوری اطلاعات در خدمات درمانی (مهندسی سیستم های سلامت)، دانشگاه تربیت مدرس

دكتري (Ph.D): مهندسی فناوری اطلاعات (با تمرکز بر ترکیب CRM تحلیلی و مدیریت عملکرد درسازمان)، دانشگاه تربیت مدرس

كارشناسي ارشد: مهندسی فناوری اطلاعات (با تمرکز بر توسعه سیستم خبره برای عملیات بازپرسازی در زنجیره تامین کالاهای مصرفی)، دانشگاه تربیت مدرس

Post-Graduate Certificate: کارشناسی ارشد سیستم‌های اطلاعاتی، دانشگاه ملبورن، استرالیا

كارشناسي: مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتیفایل رزومه (لینک)


راه‌های ارتباطی:

تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده مدیریت، طبقه چهارم

98-21-85692369

98-21-88047862

n.abdolvand[AT]alzahra.ac.ir