عاطفه عبدالسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات
كارشناسي ارشد: طراحی پارچه

MA Design for Textile Futures / University of the Arts London, Central Saint Martins College of Art & Design/ July 2010

 

كارشناسي :  طراحی پارچه و لباس/ دانشگاه الزهرا/ ۱۳۸۵

 

زمینه های تدریس

   طراحی تخصصی پارچه

   طراحی پارچه با کامپیوتر

   بافت پارچه