زهره توازیانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


زهره توازیانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
            استاد تمام
گروه فلسفه و حکمت اسلامی


دكتري (Ph.D) :فلسفه و کلام اسلامی

كارشناسي ارشد: فلسفه غرب

كارشناسي : فلسفه غرب


آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:

85692118

   دورنگار : 88058923

   پست الکترونیک :z.tavaziani@alzahra.ac.ir

دی ان ان evoq