فاطمه تاجیک  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 

 

زمینه های  پژوهشی

نیروهای پراکندگی

دستگاه های میکرو (نانو) الکترومکانیک

دینامیک غیرخطی و آشوب

عایقهای توپولوژیک

نانولوله های کربنی