یسرا شادمان ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تألیف و ترجمه

عنوان انتشارات سال تألیف ترجمه
ترجمه و تعریب دارالعلم 1396 *  
صرف کاربردی انتشارات دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1396 *  
بلاغت تعبیر در ساختارشناسی قرآن مرکز نشر دانشگاهی 1396   *
وصول بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، نشر صریر 1397   *
نصوص من النثر العربی الحدیث(1) مرکز نشر دانشگاهی 1398 *  
آموزه های اعتقادی و اخلاقی در سیره رضوی دارالعلم 1399   *

مقالات مجلات علمی - پژوهشی

 * عنوان مجله
 * تحلیل گفتمان معنا در تفسیر کشاف مجله علمی – پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشکده الهیات دانشگاه الزهراء
 * جلوه های نوآوری شعر اندلس و مهجر مجله علمی – پژوهشی «انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی» دانشگاه تربیت مدرس
 * چگونگی معادل یابی استعاره های قرآنی در فرآیند ترجمه مجله علمی – پژوهشی «مطالعات قرآن و حدیث» دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق
 *

بررسی گزاره های رئالیسم جادویی در رمانهای عزاداران بیل غلامحسین ساعدی و شبهای هزار شب نجیب محفوظ

مجله علمی – پژوهشی «ادب عربی» دانشگاه تهران
 * رئالیسم جادویی و مؤلفه های آن در بررسی داستان لیالي ألف لیلة نجیب محفوظ مجله علمی – پژوهشی «نقد ادب عربی معاصر »دانشگاه شهید بهشتی
 * مطالعه اصل جایگزینی افعال در بافت آیات قرآنی مجله علمی – پژوهشی  پژوهشهای قرآنی
 * عنصر حذف در ساختار تعلیل قرآنی و نقد ترجمه های مشهور معاصر مجله علمی –پژوهشی صحیفه مبین
 *

بررسی چگونگی ارتباط قرآن و شعر جاهلی با رویکرد بینامتنیت

مجله مطالعات ادبی- قرآنی
 * مطالعه اندیشه های جاحظ پیرامون شعر و نقد آن (به زبان عربی)

مجله علمی-تخصصی پژوهشهای نقد و ترجمه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی

 *

مقاله «دلال الکتب سعد ابن علی»

دانشنامه جهان اسلام
 *

نقد تطبیقی ترجمه های آیتی و شریعت از نمایشنامه «شهرزاد» توفیق الحکیم

مجله علمی - پژوهشی: پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی
 * الواقعیة السحریة في خماسیة «مدن الملح» لعبدالرحمن منیف مجله علمی - پژوهشی: اضاءات نقدیة
 * بررسی تطبیقی عنصر شخصیت در داستان های «عهد الشیطان» توفیق الحکیم و «فاوست» گوته

مجله علمی – پژوهشی ادبیات معاصر جهان

 * المکان الروائی و أثره علی شخصیة البطل فی روایة قندیل أم هاشم مجله علمی – پژوهشی الکلیة الاسلامیه الجامعه
 * دلالة البنیة الصوتیة علی المعاني –دراسة تطبیقیة في الآیات القرآنیة مجله علمی –پژوهشی آداب ذی قار، عراق
 * النص القدیم بین القراءة المرجعیة و القراءة الإشاریة مجله علمی – پژوهشی الجرجانی
 * إدراک الجمال بین ابن سینا و شیخ الإشراق مجله علمی – پژوهشی مسارات، تونس
 * چالش‌های برگردان عناصر فرهنگی نمایشنامه با تکیه بر نظریه نیومارک مجله علمی – پژوهشی پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی
 * الفضاء الزمکاني و الرؤیة السردیة و أثرهما في تقدیم الحدث في روایة شرق المتوسط مجله علمی – پژوهشی آداب ذی قار، عراق
 * دراسة تحلیلیة مقارنة للبنیة السردیة في الروایة العربیة المعاصرة روایة «لیالي ألف لیلة» و «التیه» أنموذجا مجله علمی – پژوهشی دراسات في السردانیة العربیة
 * نقش زاویه دید راوی اول شخص در پیشبرد داستان (مورد پژوهشی رمان کوابیس بیروت غاده السمان) مجله علمی- پژوهشی پژوهش های ادبیات داستانی

مقالات در مجلات علمی – ترویجی

 * عنوان مجله
 * بررسی و نقد تطبیقی اسباب النزول «واحدی نیشابوری» با اشهر تفاسیر شیعی دوفصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی
 *

الکنایات المصریه العامیه من منظور تداولیة اللغة

مجله دراسات الأدب المعاصر

مقالات ارائه شده در همایش ها

 * عنوان همایش
 * مروری بر ترجمه ناپذیری قرآن بر اساس اصل نسبیت زبانی همایش ملی ترجمه قرآن
 * روش معادل یابی مقوله های فرهنگی نهج البلاغه در فرایند ترجمه همایش ملی نهج البلاغه و ادبیات
 * روش شناسی ترجمه استعاره در ترجمه های مشهور نهج البلاغه همایش ملی نهج البلاغه و ادبیات
 * نظریه ترجمه قرآن راه گشای مترجمان در فرایند ترجمه همایش بین المللی ترجمه قرآن
 *

بازخوانی و تحلیل گفتمان حج در قرآن کریم

همایش بین المللی حج در پویه تاریخ
 * جایگاه زنان در توسعه فرهنگی جوامع اسلامی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) نخستین همایش ملی جایگاه زنان در سند چشم انداز 20 ساله ایران
 * بازخوانی و تحلیل گفتمان حجاب در قرآن کریم همایش ملی نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب
 * جهان شمولی آموزه های اخلاقی در سیره عملی معصومین (ع) (مطالعه موردی سیره امام رضا(ع)) همایش ملی جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر
 * استراتژی هوشمندانه امام رضا(ع) در مبارزه با استکبار همایش بین المللی قرآن کریم و استکبارستیزی
 * تأثیر ادبیات داستانی جهان بر ادبیات ایران با رویکرد رئالیستی همایش ملی ادبیات داستانی و ترجمه
 *

الاسطوره و الرمز في الروایه العربیه و الفارسیه

همایش بین المللی زبان و ادبیات کردی و فارسی

داوری مجلات علمی – پژوهشی و همایش ها

 * داور مجله علمی – پژوهشی: انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
 * داور مجله علمی – پژوهشی: پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی
 * داور مجله علمی – پژوهشی: ادب عربی
 * داور مجله علمی – پژوهشی: نقد ادب معاصر عربی
 * داور مجله علمی – پژوهشی: لسان مبین
 * داور مجله علمی پژوهشی: الجرجانی في النقد و تأصیل البلاغة
 * داور مقالات همایش بین المللی «حج در پویه تاریخ»
 * داور مقالات همایش ملی «جهانشمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر»
 *

داور بخش مسابقه دانشجویی ترجمه حدیث در جشنواره «نهضت ترجمه رضوی»

جشنواره

 * کسب رتبه برگزیده در بخش ترجمه کتاب در «اولین جشنواره نهضت ترجمه رضوی» - فروردین 1396

کارگاه

 * کارگاه «نشانه شناسی در متون دینی»، 21/6/1395، دانشگاه الزهراء
 * کارگاه «آموزش اخلاق علمی و حرفه ای» آذر 1395، دانشگاه الزهراء
 * کارگاه «آشنایی با طرح ارزیابی گروه های آموزشی» دی ماه 1395، دانشگاه الزهراء
 * کارگاه «اخلاق آموزش» اردیبهشت 1396، دانشگاه الزهراء.
 * کارگاه «تعامل بین دستگاه های آموزشی و پژوهشی» اردیبهشت 1396، دانشگاه الزهراء
 * کارگاه «ارتقای رتبه و مرجعیت علمی و فناوری دانشگاه در سطح ملی و بین المللی»، دانشگاه الزهراء
 * کارگاه «آشنایی با کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره» 4/10/96، دانشگاه الزهراء
 * کارگاه «بین المللی سازی علوم انسانی» بهمن 1396، دانشگاه الزهراء
 * شرکت در مدرسه بین المللی نقد ادب عربی، شهریور 1396، انجمن علمی نقد ادب عربی
 * کارگاه «آزمون سازی الکترونیکی» آذر 1397، دانشگاه الزهراء
 * کارگاه «آموزش – پژوهش» دی 1397، دانشگاه الزهراء
 * کارگاه «آموزش مهارت های زبانی» بهمن 1397، دانشگاه الزهراء
 * کارگاه «فرهنگ و تمدن اسلامی» فروردین 1398، دانشگاه الزهراء
 * کارگاه «بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری» خرداد 1398، دانشگاه الزهراء
 * کارگاه «آسیب شناسی تعلیم و تربیت در دانشگاه» شهریور1398، دانشگاه الزهراء
 * کارگاه «آسیب شناسی تحقیقات علمی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی» مرداد 1399. دانشگاه الزهراء
 * کارگاه «متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی»، بهمن 98، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

برگزاری کارگاه

 *

برگزاری کارگاه با عنوان «دشواری های ترجمه متون دینی»، 3/3/1396 دانشگاه الزهراء

راهنما و مشاور پایان نامه

 * راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ترجمه و تحلیل اشعار مقاومت در دیوان های فدوی طوقان، غاده سمان و نازک الملائکه»
 * راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی بحران هویت در رمان رجال في الشمس غسان کنفانی»
 * راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ترجمه کتاب « الارهاب، الجذور، المظاهر و سبل المکافحة» ناصر الهاشمی»
 *

راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «نقد ترجمه عناصر فرهنگی نمایشنامه های توفیق الحکیم بر اساس نظریه نیومارک»

 * راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ترجمه رمان «السقامات» یوسف السباعی»
 * راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «نقد ترجمه کتاب «روایتی لروایتی» سحر خلیفه»
 * راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «نقد ترجمه عناصر فرهنگی در ترجمه صحیفه سجادیه»
 * مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «سبک شناسی ادبی در خطبه حضرت زهراء(س)»
 *

مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی زاویه دید در رمان فرانکشتاین في بغداد»

 

عضویت در انجمن ها

 * عضو انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
 * عضو انجمن نقد ادب عربی