یسرا شادمان ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق آموزشی

مقطع
دانشگاه
رشته
سال
کارشناسی
دانشگاه تهران
زبان وادبیات عربی
83_79
کارشناسی ارشد
دانشگاه علامه طباطبایی
زبان وادبیات عربی
86_83
دکتری
دانشگاه علامه طباطبایی
زبان وادبیات عربی
93_90

سوابق تدریس

 *
 معلم دبیرستان های تهران از سال 83 تا 87
 *
 استاد مدعوّ دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  از سال 91 تا 95
 *
 استاد مدعوّ دانشگاه فرهنگیان سال 94
 *
 عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرء (س) از سال 95 تاکنون