امیره سید فرجی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي و ISI

اميره سيدفرجي،” بهبود ساختار تقويت­ کننده رامان کريستال فوتوني هايبريد به کمک مواد اپتوفلوييدي،“ الکترومغناطیس کاربردی، دوره 4، شماره 3، صفحات 57-64، 1397.

A. Seyedfaraji, “Improved Ring-Based Photonic Crystal Raman Amplifier Using Optofluidic Materials,” Lecture Notes in Electrical Engineering, pp 291-305, 2018

A. SeyedFaraji, V.  Ahmadi, “Enhanced Raman amplification by conventional and hybrid photonic crystal based ring structure,” Optical and quantum electronic, vol. 48, no. 190, pp. 1-13, 2016.

A. SeyedFaraji, V.  Ahmadi, “New design of ring-based Raman amplifier using optofluidic materials,” Optical Engineering, vol. 52, no. 9, pp. 097103-1 – 097103-6, 2013.

A. SeyedFaraji, V.  Ahmadi, “Improvement of Raman amplifier bandwidth by means of slow light in photonic crystal based waveguide structure,” Optical and quantum electronic, vol. 45, no. 12, pp. 1237-1248, 2013.

A. SeyedFaraji, V.  Ahmadi and M.  Noshirvani, "Stable high optical power in Quantum well lasers with Profiled Reflection and tapered structures," Optical and quantum electronic, vol. 45, pp. 401-410, 2013.

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

معصومه میرزایی مقدم، فاطمه شهشهانی و امیره سیدفرجی، ” بررسی نظری تاثیر ساختار تار بلور فوتونی بر روی ضریب غیرخطی و فرکانس نرمالیزه ،“ چهارمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران، آبان 97

معصومه میرزایی مقدم، فاطمه شهشهانی و امیره سیدفرجی، ” بررسی نظری تاثیر پارامترهای تار بلور فوتونی روی پهنای پالس خروجی لیزر تار نوری آلاییده به یون اربیوم با قفل­شدگی مد،“ دومین کنفرانس ملی زیرساخت­های انرژی، مهندسی برق و نانو فناوری، اردیبهشت 97

امیره سیدفرجی، ” بررسی اثر SPM بر بهره و عرض باند تقویت رامان در ساختارهای حلقوی کریستال فوتونی هایبرید ،“ نخستین کنفرانس ملی پیشرفت­های اخیر در مهندسی و علوم نوین، اردیبهشت 97

امیره سیدفرجی، ” بهبود ساختار تقویت­کننده رامان کریستال فوتونی حلقوی به کمک استفاده از مواد اپتوفلوییدی،“ پنجمین کنفرانس بین­المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی، بهمن 96

اميره سيدفرجي، وحيد احمدي، ” افزایش عرض باند تقویت رامان به کمک اثر SPM ،“ بیستمین كنفرانس مهندسی برق، 26 اردیبهشت 91

اميره سيدفرجي، وحيد احمدي، ماهيار نوشيرواني، بررسی اثر پارامترهای غیرخطی در لیزر نیم­رسانای توان بالا با ساختار تک چاه کوانتومی،” نهمین همایش ستاد نانو، اسفند 89

اميره سيدفرجي، وحيد احمدي، ”تقویت­کنندۀ رامان با ساختار فوتونیک کریستال هایبرید،“ هجدهمین كنفرانس مهندسی برق، 23 اردیبهشت 89

اميره سيدفرجي، وحيد احمدي، ماهيار نوشيرواني و فرزان گيتي، ”بررسي پديدة فيلامنتيشن در ليزر نيم رسانا با ساختار چاه كوانتومي،“ سيزدهمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران، 375- 379، بهمن 85.

A. SeyedFaraji, V.  Ahmadi, " Enhanced Raman Amplification by Hybrid Photonic Crystal Based Ring Structure", International Symposium on Telecommunications, 2012.

A. SeyedFaraji, V.  Ahmadi, " Enhanced Raman Amplification by Hybrid Photonic Crystals Based Waveguide with Internal Nano Defects ", International Congress on Nanoscience & Nanotechnology, 8 September 2012.

A. SeyedFaraji, V.  Ahmadi, " Enhanced Raman Amplification by Photonic Crystal Based Waveguide Structure ", International Conference on Transparent Optical Networks, 2nd July 2012

A. SeyedFaraji, V.  Ahmadi, " Enhanced Raman Amplification by Hybrid Photonic Crystals ", International Conference on Transparent Optical Networks, 2010

A. Seyedfaraji, V. Ahmadi, M. Noshiravani and F. Gity, “Numerical Analysis of Filamentation in Conventional Double Heterostructure and Quantum Well High-Power Broad-Area Laser Diodes,ICSE2006 proc.,1019- 1023, 2006.

پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد

تحلیل و مدلسازی قفل شدگی مد غیرفعال با استفاده از جاذب اشباع پذیر در لیزر تار بلور فوتونی

دانشجو: معصومه میرزایی مقدم

استاد راهنمای اول:  دکتر فاطمه شهشهانی

استاد راهنمای دوم:  دکتر امیره سیدفرجی


بررسی و بهینه‌سازی چند هدفه سیکل تبرید اجکتوری دو اوپراتوری یکپارچه شده با سیستم فتوولتایی/حرارتی از دیدگاه اگزرژی، اگزرژواکونومیک و اگزرژو اینوایرومنت

دانشجو: نرگس مکاری نژاد

استاد راهنما: دکتر فاطمه احمدی بویاغچی

استادمشاور: دکتر امیره سیدفرجی


تحلیل و مدلسازی مدلاتور نوری با ساختار تشدیدگر ریزحلقه و لایه پوششی گرافنی

دانشجو: مینا علیپور

استاد راهنمای اول:  دکتر فاطمه شهشهانی

استاد راهنمای دوم:  دکتر امیره سیدفرجی


پروژه پایانی دوره کارشناسی

ü      پیاده سازی الگوریتم استاندارد رمزنگاری پیشرفته به زبان VHDL

ü      هوشمندسازی با ماژول SMS

ü      بخش بندی خودکار و استخراج ویژگی های مقاوم تصاویر عنبیه چشم با استفاده از مدل ویژگی SIFT

ü      طراحی و ساخت سیستم دودسنج

ü      کریستال های فوتونی, مدل سازی انتشار نور

ü      آشنایی با نرم­افزار کامسول

ü      هوشمندسازی با ماژول SMS

ü      ساخت تقویت­ کننده صوتی

ü      طراحی مدارات فوق­العاده کم ولتاژ