اسماعيل صفرزاده ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق آموزش در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي

  1. تدریس اقتصادسنجی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری.
  2. تدریس آمار (1) و (2) در مقطع کارشناسی
  3. تدریس اقتصاد توسعه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری.
  4. تدریس اقتصادسنجی سری زمانی در مقطع کارشناسی ارشد.
  5. تدریس اقتصاد کلان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.
  6. تدریس مبانی فلسفی و روش‌شناسی اقتصاد در مقطع کارشناسی