زینب صادقی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


  دكتري (Ph.D) : زبان روسی

 

  كارشناسي ارشد: زبان و ادبیات روسی دانشگاه تهران 

  كارشناسي : زبان روسی دانشگاه تهران

 

زمینه های تدریس

   آشنایی با آثار ادبی روسیه 1و2و3

   مکتبهای ادبی روسیه

  • تئوری ادبیات

   تفسیر متون روسی ساده و پیشرفته،

ترجمه ادبی

ترجمه متون اسلامی

خواندن و درک مفهوم متون روسی او2 

دیکته و تمرینات زبان روسی

اصول و روش تحقیق

و...

 

 

زمینه های تحقیقی مورد علاقه:

ادبیات تطبیقی روسی - فارسی

آموزش ادبیات روسی

ادبیات منظوم روسیه

ادبیات قرن نوزده و بیست روسیه