مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 

 

  1. غلامرضا زمردیان ،محمد رضا رستمی ، ربابه بهرامیان.1398."طراحی الگوی بهینه یکپارچه مدیریت نقدینگی مبتنی بر ریسک درهلدینگ های تخصصی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)". فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، شماره 34، تابستان 1399، صفحه 41- 54.

2. محمدرضا رستمی، میترا نظام الاسلامی. 1398."بررسی رابطه ی رشد اعتبارات و ارزش سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره های رونق و رکود". فصلنامه علمی تخصصی پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری،

شماره 26، بهار 1398، صفحه 119-135.

3. منیژه حقیقی نسب ، محمد رضا رستمی، فرزانه خوب بخت ، نازنین حکیمی فر.1398." تاثیر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار" فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال 12، شماره 42، پاییز 1398 صفحه 27-42.

4. رضا تهرانی ، سعید فلاح پور، محمدرضا رستمی، مهدی بیگلری کامی.1397."انتخاب سبد سهام چند دوره ای با استفاده از گشتاورهای مرتبه بالاتر".فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار ، دوره 9 ، شماره 37 ، زمستان 1397 صفحه 1-22.

5. محمدرضارستمی، ضحی سواری و ابراهیم عباسی.1397." بررسی تاثیر چرخه عمر بر سیاست های مالی، سرمایه گذاری، بدهی و نقدینگی" . پژوهش های تجربی حسابداری. دوره 8، شماره30 ، زمستان 1397، صفحه 155-174.          

6. محمدرضارستمی، احمد نبی زاده و زهرا شاهی.1397. " بررسی عوامل موثر  بر ریسک اعتباری بانک های تجاری ایران با تاکید بر عوامل خاص بانکی و کلان اقتصادی". فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت دارایی و تامین مالی، سال ششم ،شماره 23زمستان 1397، صفحه 92-79.

7. حسن قالیباف اصل ،رضا تهرانی ، محمدرضا رستمی وعلیرضا سیری. 1397 . " طراحی مدل پیش بینی بازده بلند مدت سهام با شبیه سازی ناپارامتریک بازده اوراق بدهی "فصلنامه علمی پژوهشی چشم انداز مدیریت مالی ، سال هشتم ، شماره 21 بهار 1397 ، صفحه 155-133.

8. محمدرضارستمی ، مریم نقوی پورو مریم مقدس بیات.1397."مدل نوسانات بازار نفت مبتنی بر رهیافت راه گزینی رژیم"فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار،دوره 9، شماره 35 تابستان 1397صفحه 196-179 .

9. محمدرضا رستمی وسیما عشوری. 1397. "بازده سهام و مدل ارزشگذاری مودیلیانی میلر: بازنگری تحلیل فاما و فرنچ". مجله علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری. دوره 7 ، شماره 26 ، تابستان 1397، صفحه 62- 49 .

10. محمد رضا رستمی و فاطمه تاج الدین.1396. "رابطه پویا بین جریان های نقدی تجمعی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران :رویکرد هم انباشتگی پنهان" فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مالی. دوره 19 ،شماره 3، پاییز 1396، صفحه 439-456.

11.  محمدرضا رستمي، علیرضا سارنج و ضحي سواري. 1396 . "رتبه بندي انواع روش هاي پارامتريك و ناپارمتريك در برآورد ريزش مورد انتظار و ارزش در معرض خطر". مجله علمي پژوهشي دانش سرمايه گذاري، سال ششم ، شماره 22 ، تابستان 96 صفحه 113-129 .

12.  محمد رضا رستمي، حجت اله انصاري و مرضيه محمد علي. 1396 . "ارزيابي توانايي موقعيت سنجي مديران صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رويكرد شرطي و غير شرطي". فصلنامه  علمي پژوهشي مديريت دارايي و تامين مالي. سال پنجم، شماره اول، شماره 16 ، بهار 96 ، صص 45-60 .

13.  محمد رضا رستمی، مریم  مقدس بیات و ریحانه مقامی. 1395. " تحلیل رابطه ریسک غیرسیستماتیک و بازده سهام مبتنی بر رگرسیون چندک و رهیافت بیزی". چشم انداز مدیریت مالی. سال ششم. شماره 16. زمستان 95. 135-151.

14.  محمد رضا رستمي، لیلا بيك زاده و فاطمه اژدري. 1395 . "آزمون قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي با فرض، وجود اطلاعات ناهمگن در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار. دوره 7. 86 - شماره 27 ، تابستان 95 ، صص 71-86.

15.  محمد رضا رستمي، محمود كلانتري بنجار و دانيال نوري جعفر آبادي. 1395 . "بررسي هم حركتي ميان بازده شاخص صنايع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران با بازدهي بازارهاي نفت، طلا، دلار و يورو با استفاده از تحليل موجك" . مجله علمي پژوهشي دانش سرمايه گذاري. دوره 5، شماره 17 ، بهار 95 . صص 227-251.

16.  ابراهیم عباسی، محمدرضارستمی و زیبا شاهمرادی.1394. "تاثیر شاخصهای هزینه نظارت بازاربر قوانین حد نوسان قیمت". نشريه علمي پژوهشي تحقيقات مالي. دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 94 ، صص 283-300.

17.  محمد رضا رستمي، محمود كلانتري بنجار و عادل بهزادي. 1394 ." گشتاوري مراتب هاي بالاتر در بهينه سازي سبد سهام در محيط فازي". فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار. دوره 6، شماره 24 ، پاييز 94 .صص 41-62.

18.  محمد رضا رستمي و مهدی عباسی اصل. 1394. "بررسی ارتباط بین تغییر مدیریت شرکت با ریسک نکول و عملکرد شرکت". فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری. سال چهارم، شماره پانزدهم، پاییز 94. صص 183-204.

19.  محمدرضا رستمی و فرناز برخورداری.1393." بررسی تاثیر ریسک های مالی و بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی بر سیاست تقسیم سود: مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه راهبرد مدیریت مالی. سال دوم، شماره 6، پاییز 93. صص49-68.

20.  محمد رضا رستمي، محمد نوروزي، مريم صابري و ميثم علي محمدي. 1393 ." بررسي رابطه مديريت سرمايه در گردش و هزينه هاي نمايندگي". فصلنامه علمي_پژوهشي مديريت دارايي و تامين مالي. سال دوم، شماره دوم، تابستان 93 صص 17-30.

21.  رضا راعي، محمدرضا رستمي و مريم هاشم پور. 1393." پيش بيني سري هاي زماني آشوبي با استفاده از بهينه سازي كلوني مورچگان در بورس اوراق بهادار تهران". مجله علمي پژوهشي مدرس علوم انساني پژوهش­هاي مديريت در ايران. دوره هجدهم، شماره 1 ، بهار 93 ، صص 83-100.

22.  محمدرضا رستمي و سميه كروبي.1393." بررسي رابطه نقدشوندگي بازار سهام، چرخه هاي تجاري و رشد اقتصادي". فصلنامه علمي پژوهشي پژوهش هاي تجربي حسابداري. سال سوم، شماره 11 ، بهار 93 ، صص 199-215.

23.  محمد رضا رستمي و فاطمه حقيقي. 1392 ." مقايسه عملكرد مدل هاي گارچ چند متغيره در تعيين ريسك پورتفوي". نشريه علمي پژوهشي تحقيقات مالي. دوره 15 ،شماره 2، پاييز 92 ، صص 215- 228 .

24.  محمدرضا رستمي و پروين سادات بهرامي. 1392 ." بررسي اثربخشي نسبي توقف معاملات و حد نوسان قيمت در  بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه علمي پژوهشي راهبرد مديريت مالي. دوره 1، شماره 2، پاييز 92 ، صص 53-70.

25.  محمد رضا رستمي و امين رضائي مقدم. 1392 . "ارزيابي بازده بلند مدت عرضه هاي عمومي اوليه با رويكرد مدل فاما و فرنچ و تاكيد بر نقدشوندگي و اهرم". مجله علمي پژوهشي پژوهش هاي مديريت در ايران. دوره 17 ، شماره 3، پاييز 92 ، صص113-127.

26.  محمد رضا رستمي،حجت اله انصاري و نازدار حيدري. 1392 ." تبيين پديده شتاب و منابع ايجاد آن در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايه گذاري. دوره 2، شماره 6، تابستان 92 ، صص 141-154.

27.  محمدرضا رستمي وفاطمه حقيقي. 1392 ."مقايسه روش هاي پارامتريك و نيمه پارامتريك در تخمين ارزش درمعرض ريسك". فصلنامه علمي پژوهشي بورس اوراق بهادار. شماره 22 ، تابستان 92 ، سال ششم، صص 139- 159 .

28.  محمد رضا رستمي و اعظم جعفري درگيري. 1392 ." بررسي قانون بن فورد در بورس اوراق بهادار تهران". مجله علمي پژوهشي پژوهش هاي مديريت در ايران. دوره 17 ، شماره اول، بهار 92 ، صص 95- 109.

29.  محمد رضا رستمي و سحر فرهمندي. 1391 . "برآورد ارزش در معرض ريسك قيمت نفت خام و اثرات سرريز آن با استفاده ازمدل گارچ چند متغيره". فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايه گذاري. سال اول، شماره چهارم، زمستان 91 ، صص 215- 228 .

30.  محمد رضا رستمي و نازنين حكيمي فر.1391. "بررسي واكنش بيش از اندازه سرمايه گذاران بورس اوراق بهادار نسبت، به اطلاعات حسابرسي تداوم فعاليت شركت ها". مجله علمي پژوهشي حسابداري مديريت. سال پنجم، شماره 13، تابستان 91. صص 31-45.

31.  محمد رضا رستمي، حسن قاليباف اصل و مهري احمدي.1391. "كارايي در سطح ضعيف: شاخص شركتهاي مشمول اصل 44 قانون اساسي عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران". مجله علمي پژوهشي تحقيقات حسابداري و  حسابرسي. سال چهارم، شماره 13، بهار 91 ، صص  44-61.

32.  محمد رضا رستمي، میرفیض فلاح شمس و فرزانه اسكندري.1390." ارزيابي درماندگي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعه مقايسه اي بين تحليل پوششي داده ها و رگرسيون لجستيك". مجله علمي پژوهشي پژوهش هاي مديريت در ايران. دوره پانزدهم، شماره سوم، پاييز 90 ،صص 129-147.

33.  محمد رضا رستمي، فرزانه  باقي نيري و جواد قاسمي.1390. "بررسي رفتار قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تئوري آشوب ." مجله علمي پژوهشي مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار. سال دوم، شماره هفتم، تابستان 90 ، صص 1-19.

34.  محمدرضا رستمي، جواد قاسمي و فرزانه اسكندري.1390. "ارزيابي عملكرد مالي بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(به کار گیری منطق  TOPSIS در تحليل پوششي داده ها)". مجله علمي پژوهشي حسابداري مديريت.  سال چهارم، شماره هشتم، بهار 90، صص 19-30.

35.  حسن قاليباف اصل، محمدرضا رستمي و حجت اله انصاري.1386. "نقد روشهاي متداول ارزشگذاري شركت ها و معرفي مدل هاي مناسب". مجله علمي پژوهشي تحقيقات مالي دانشگاه تهران. دوره  9، شماره 3 ، پاييز  87، صص57-80.

36.  عادل آذر، عادل، علی اصغرانواري رستمي و محمدرضا رستمي.1386. "اندازه گيري كارايي نسبي شركت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با رويكرد تحليل پوششي داده ها (شاخص هاي تكنولوژي اطلاعات)". فصلنامه علمي پژوهشي بررسي هاي حسابرسي و حسابداري دانشگاه تهران. دوره 15، شماره 1، بهار 87.

37.  علی اصغر انواري رستمي و محمدرضا رستمي.1382. "ارزيابي مدل ها و روشهاي سنجش و ارزشگذاري سرمايه هاي فكري شركت­ها".  فصلنامه علمي پژوهشي بررسي هاي حسابرسي و حسابداري دانشگاه تهران. دوره 10، شماره 4، زمستان 82 ، صص 51 - 75  .

 

 

 

 

Rasoul Saadi,. Hassan Ghalibaf Asl. Mohammadreza Rostami. Aryan Gholipour and Fattaneh Gholipour. 2011. Behavioral finance: the explanations of investors' personality and perceptual biases effects on financial. 38  decisions. International Journal of Economics and Finance. Vol.3, No.5 October 2011.

39. Farideh Valizadeh,. Mohammadreza Rostami. 2016. Future Contracts and Stock Liquidity.British Journal of Economics, Finance and Management Sciences. Vol.13(1).

40. Mohammadreza Rostami .Reyhane Pouyanfard. Maryam Hashempour.2017.A Multiscale Pricing Model with the Wavelet Analysis Approach , Fama-French Three-Factor Model , and Nonliquidity in Tehran Stock  Exchange.Iranian Journal of Finance .Vol 1,No2.Autumn 2017

41.  Mohammad Reza Rostami .Peyman Alipour. Adel Behzadi. 2018."Analyzing the Causal Relations between Trading Volume and Stock Returns and between Trading Volume and Return Volatility in Tehran Stock Exchange" .Iranian journal of finance.Vol 2,Issue 4, Autumn 2018.27-40.      

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

.

 

1. محمدرضا رستمی و مریم هاشم پور .1397."بررسی احتمالی مالیات بر معاملات مالی "دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران : 7 اسفند 1397.

2.محمدرضارستم و مریم نقوی پور .1397."ارزش آفرینی در شرکت های هلدینگ با تاکید بر برند سازی ". اولین همایش ارزش آفرینی هلدینگ ها در راستای اقتصاد مقاومتی :30 آبان 1397 .

3.محمدرضا رستمی، محمد پورطالبی و عادل بهزادی. 1397."هلدینگ و ارزش آفرینی در شرکت های زیر مجموعه ". اولین همایش ارزش آفرینی هلدینگ ها در راستای اقتصاد مقاومتی :30 آبان1397.

4.محمدرضارستمی .1394. "بررسی تاثیر استقلال اعضای هیات مدیره بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ". دومین همایش ملی حاکمیت شرکتی در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی : 28 و 29 بهمن 1394 .

5.محمدرضا رستمی.1393."زنان وبیمه های اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر". همایش زنان در مسیر توسعه اجتماعی با تاکید بر برنامه ششم توسعه . 6 بهمن 1393.

6.محمدرضا رستمی ، الهام فاتحی و سودابه نوری. 1393."بررسی و تجزیه و تحلیل روش های تامین مالی بخش صنعت (مطالعه موردی صنعت پتروشیمی) ". اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری. 30 بهمن 1393.

7.محمدرضا رستمي ومريم قدك فروشان.1392. "حاكميت شركتي و نظام كنترلي در شركت هاي هلدينگ". نخستين همايش ملي حاكميت شركتي در راستاي تحقق سند چشم انداز. 12 ارديبهشت 92.

8.محمدرضا رستمی . 1392. " تامین مالی جمعی در ایران" .اولین همایش ملی سرمایه گذاری و تولید ملی .11 اردیبهشت 1392.

 

طرحهای پژوهشی

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

افتخارات/جوایز

کتب تألیف/ترجمه شده

، انتشارات بورس واوراق بهادار تهران ، 1397( MATLAB مدلسازی مالی( با استفاده از برنامه نویسی 1-

2- اخلاق مالی و سرمایه گذاری ، انتشارات اندیشه های گوهر بار،1397

 

Robert L Robert LMcDonald,Derivatives Markets,2006, Pearson کتاب ترجمه 3-

انتشارات سمت ( سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها)، 1399

سایر پژوهش ها