سعید رضایی شریف آبادی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر سعید رضایی شریف آبادی               

  • مرتبه علمی: استاد
  • سمت: عضو هیئت علمی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، ایران - تهران.
  • رییس مرکز ارزیابی و پالایش عملکرد دانشگاه الزهرا

srezaei@alzahra.ac.ir    

http://www.alzahra.ac.ir/rezaei    

https://scholar.google.com/citations?user=BQudGg8AAAAJ    

https://www.researchgate.net/profile/Saeed_Rezaei_Sharifabadi    


تحصیلات

  • دکتری:

دكتراي كتابداري و اطلاع رسانی، 1376، دانشگاه نیوساوت ولز سیدنی استرالیا.

  • کارشناسی ارشد:

كارشناسی ارشد كتابداري و اطلاع رسانی، 1369، دانشگاه تهران.

  • کارشناسی:

كارشناسی كتابداري، 1363، دانشگاه علامه طباطبايی.

  • عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد

گزارشی از تجربه تنظیم و سازماندهی اسناد شخصی در مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی بنیاد مستضعفان و جانبازان

  • عنوان رساله دكترا

تاثیر شبكه اينترنت بر فعالیت هاي پژوهشی، اطلاع يابی و رفتار ارتباطی روانشناسان دانشگاهی استرالیا

Effects of the Internet on Research Activities, Information Seeking and Communication Behavior of Australian Academic Psychologists

دی ان ان evoq