مهرانگیز پیوسته گر ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س) 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 بررسی نقش شغل و سن فرزند بر بهزیستی ذهنی و رضایت زناشویی زنان     

خانم آرزو پسیخانی ، دکتر مهرانگیز پیوسته گر، دکتر غلامرضا دهشیری

پیش بینی سبک عشق ورزی بر اساس سبک دلبستگی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

فاطمه مصطفائی ، مهرانگیز پیوسته گر

بررسی پدیدارشناسانه تجربه غم در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

انسیه انجدانی زهره خسروی پروین رحمتی نژاد مهرانگیز پیوسته گر مهرداد افتخار شکوه السادات بنی جمالی

مقایسه سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کاربر اینترنت و غیرکاربر اینترنت

نویسندگان مهرانگیز پیوسته گر،محرم سوری

اختلال شخصیت مرزی و ناگویی هیجانی در میان دختران دانشجوی دارای مشکلات بین فردی : مهرانگیز پیوسته گر

بررسی رابطه دلبستگی محیطی با میزان سلامت روان و سازگاری اجتماعی دانش آموزان سال اول دبیرستان شهرستان ورامین

مهرانگیز پیوسته گر؛ زهرا درویزه؛ سیما طاووسی

بررسی پدیدارشناسانه تجربه غم در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

نویسنده: انسیه انجدانی زهره خسروی پروین رحمتی نژاد مهرانگیز پیوسته گر مهرداد افتخارشکوه السادات بنی جمالی

پیش بینی خشونت مردان علیه همسرانشان بر اساس طرحواره های ناسازگار اوّلیه و سبک های دلبستگی آنها

نویسنده: مهرانگیز پیوسته گر زهره خسروی الهه کرمی


رابطة تاب آوری با ابعاد پنجگانة شخصیت و اختلالات بالینی افسردگی، اضطراب و جسمانی سازی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه الزهرا (س)

اعظم فرح بیجاری مهرانگیز پیوسته گر مهدیه سادات صدر

 مقایسه سطوح کمال گرایی مادر با پیوند والدینی در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی و افراد سالم

نویسنده: زهرا السادات حاجی سیدتقیاتقوی مهرانگیز پیوسته گر زهره خسروی

رابطه رضایت از زندگی و عوامل برون گرایی شخصیت در آزمون های نئو وآیزنگ در دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه های تهران

روشنک خدابخش پیرکلانی نیلوفر کلانی مهرانگیز پیوسته گر

بررسی میزان تأثیر کتاب درمانی بر افزایش خودپنداره نوجوانان دختر دارای11-16سال عضو کتابخانه های عمومی شهر خرم آباد

منصور تاجداران مهرانگیز پیوسته گر فیضیه مرادی

اثر بخشی روش توانبخشی روانی دوسا بر رفتارهای کلیشه ای کودکان مبتلا به اتیسم

 مهرانگیز پیوسته گر شکوه السادات بنی جمالی اصغر دادخواه آیدا محمدخانی

شیوع رفتار خود آسیبی عمدی و رابطه آن با احساس تنهایی و سبک دلبستگی در دانش آموزان دختر

 مهرانگیز پیوسته گر

مقایسه ابعاد خودپنداره و سازگاری در افراد خودشیفته سازگار و ناسازگار

 اعظم فرح بیجاری مهرانگیز پیوسته گر زهرا ظریف جلالی

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

 

طرحهای پژوهشی

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 

 

سایر پژوهش ها