نرگس نظر نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 

 1. نقد طبیعت گروی از منظر الوین پلنتینگا، نرگس نظرنژاد، فلسفه و کلام اسلامی، اسفند 97
 2. پدیدار شناسی ادراک حسی در فضای مجازی بر اساس آراء موریس مرلو پونتی، نرگس نظرنژاد- مریم عسگری، هستی و شناخت، تابستان 97
 3.  بررسی دیدگاه نانسی مورفی در باب فاعلیت خداوند در عالم، نرگس نظرنژاد- تهامه انصاریان، دو فصلنامه علمی - پژوهشی  جستارهای فلسفه دین.
 4. موانع معرفت حقیقی از دیدگاه علامه(ره) ، نرگس نظرنژاد/ زهرا ایزی، دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی.
 5.  ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﺮ از دﯾﺪﮔﺎهﺟﺎن ﻫﯿﮏ، سیده زهرا حسینی/کریم آتشگر/ نرگس نظرنژاد،  جستارهایی در فلسفه و کلام.
 6.  A Review of The Effect of Non-epistemic Factors on Religious Beliefs From the Perspective of William James, Najme Al- Hosseni/  Narges Nazarnejad, Hekmat and Falsafeh( Wisdom and Philosophy).
 7.  معنا شناسی اوصاف الاهی از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی و ویلیام پی. آلستون، نرگس نظرنژاد/ قدسیه حبیبی، فصلنامۀ اندیشه دینی دانشگاه شیراز.  
 8.  نقدی بر نظریه «کارکرد درست» پلنتینگا از منظر زاگزبسکی، نرگس نظرنژاد، مجلۀ فلسفه و کلام اسلامی.
 9.  مقایسه ای میان براهین جهان شناختی غزالی و ویلیام کریگ، نرگس نظرنژاد/ زهرا شاهب، مجلۀ آینه معرفت.
 10.  توجیه باورهای دینی بر اساس کارکرد روانشناخی آنها در قرآن کریم، نرگس نظرنژاد/ لیلا شرف، مجلۀ فلسفه دین.
 11.  تأثیر تقریرات نوین برهان غایت شناختی بر آنتونی فلو، نرگس نظرنژاد/ فاطمه احمدی، مجلۀ آینه معرفت.
 12.   تحلیل و توجیه معرفتی ایمان دینی از دیدگاه هیک، نرگس نظرنژاد، مجلۀ آینه معرفت.
 13.   آیا اعتقادات دینی جواز معرفتی دارند؟ نرگس نظرنژاد،  مجلۀ علوم انسانی.
 14.   توجیه عقلانی اعتقادات دینی از منظر معرفت شناسی اصلاح شده، نرگس نظرنژاد/ محمد لگنهاوزن، مجلۀ مدرس. 

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

 

طرحهای پژوهشی

1. پژوهشی در باب معقولیت ایمان

2. ساماندهی آموزش زبان انگلیسی تخصصی(ESP) برای دانشجویان رشته فلسفه و کلام اسلامی(1)

3. ساماندهی آموزش زبان انگلیسی تخصصی(ESP) برای دانشجویان رشته فلسفه و کلام اسلامی(2)

4. نقد طبیعت گروی از منظر الوین پلنتینگا

5. کاربرد فلسفه درحوزه مدیریت، در دست اجرا

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

1. پژوهشگر فرهنگی شایسته تشویق   (*جشنواره انتخاب پایان نامه سال دانشجویی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)  1380

2. پژوهشگر شایسته تقدیر (*جشنواره انتخاب پایان نامه سال دانشجویی، جهاد دانشگاهی)  1381

3. پژوهشگر فعال دانشگاه در سال تحصیلی 80- 81

4. پژوهشگر برتر گروه آموزشی فلسفه در سال تحصیلی 82-83

5. پژوهشگر برتر گرو های آموزشی دانشکده در سال تحصیلی 86-87

6. پژوهشگر برتر گرو های آموزشی دانشکده در سال تحصیلی 91-92

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 

1. ماهیت و انواع تعریف، دانشگاه تبریز

2. آیا ایمان به خدا عقلانی است؟ دانشگاه الزهرا

3. انگلیسی برای دانشجویان رشته فلسفه و کلام اسلامی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)

 

 

سایر پژوهش ها

1. موقعیت های مرزی در فلسفه های اگزیستانس و نهج البلاغه، نرگس نظرنژاد/مریم خردمند، مجلۀ آفاق حکمت.

2. مدل پلنتینگا برای باور مسیحی تضمین شده (ترجمه)، نرگس نظرنژاد، کتاب ماه دین.

3. توجیه اعتقادات دینی از دیدگاه ویلیام آلستون، نرگس نظرنژاد/ بتول احمدی، کتاب ماه دین.

4. صدرالمتألهین و علم واجب تعالی به ماسوا، نرگس نظرنژا، مجلۀ آینه معرفت.

5. فلسفه چیست؟ (ترجمه)، نرگس نظرنژاد، مجلۀ علامه.

6. مقايسه آراى اخلاقى امام فخر رازى و آير، نرگس نظرنژاد، مجلۀ ندای صادق.

 پایان نامه ها