مژگان سمندر علی اشتهاردی، محقق پسا دکتری دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

        “Regional Innovative Behavior: Evidence from Iran” with Bagheri, S.K. & Di Minin, A.; Technological Forecasting & Social Change Journal, 2016.

        “Innovative activities in Iran: a first glance” with Bagheri, S.K., and Goodarzi, M., Word Patent Information Journal, 42, 28-34, 2015.

·         "نگاهي تحليلي به پراکندگي جغرافيايي اختراعات در ايران"، سيد کامران باقری، مژگان سمندرعلی اشتهاری، صادق پيمانخواه و ليلا شفيعی، فصلنامه علمی-پژوهشی سياست علم و فناوری، سال پنجم، شماره 3، بهار 1392.

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

       "بررسی عوامل موثر در رفتار نوآوری منطقه‌ای ایران"، همراه با دکتر سید کامران باقری، دکتر Di Minin, A در نهمین کنفرانس ملی (پنجمین بین المللی) مدیریت تکنولوژی 25 آذر 1394.

     An Estimation of Regional Knowledge Production Function: Evidence from Iran” with Bagheri, S.K & Di Minin, A, Mini-Workshop on Patents & Economic Development, October, 2013.

        “Iran's Economic, Knowledge and Technology Performance: a Comparative Analysis with the Regional Competitors”, with Goodarzi, M.; The 5th international and 9th national Conference on Management of Technology, December, 2015.

 

طرحهای پژوهشی

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

برنده فلوشیپ STEPI   2016؛

برنده مقاله برتر در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی و فناوری، 25 و 26 آذر 1394، تهران، ایران؛

دریافت اسکالرشیپ اراسموس(Erasmus)، دانشگاه سانت آنا، پیزا، ایتالیا.

دریافت اسکالرشیپ کامل دکترا از طرف دانشگاه سانت آنا، پیزا، ایتالیا.

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 

 

سایر پژوهش ها

“Gender Gap in Patenting Activities: Evidence from Iran” (No. 2015/22). with Bagheri, S.K., Laboratory of Economics and Management (LEM), Sant'Anna School of Advanced Studies, Pisa, Italy, 2015.