همکاری با نشریات

 


 

فعالیت‌های اجرایی


● نماینده دانشکده ادبیات در کارگروه مرجع هسته های پژوهشی، معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا، 1397 تا کنون

● عضو کمیتۀ تخصصی پذیرش دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا، 1394 تاکنون

● عضو کارگروه علوم انسانی، شوراي توسعه پژوهش و فناوري درعلوم انسانی و هنر براي بررسی ماده 3 آیین نامه ارتقاء اعضاي هیأت علمی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1398 

● نماینده گروه زبان و ادبیات انگلیسی در شورای پژوهشی دانشکده ادبیات، زبان‌ها و تاریخ، دانشگاه الزهرا، 1393 تا 1398

● دبیر اجرایی اولین کنفرانس مقطع تحصیلات تکمیلی زبانشناسی کاربردی در دانشگاه الزهرا، 1394 (دریافت چکیده مقالات به انگلیسی قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم)

● مسئول هماهنگی امور پژوهشی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی (CISSC)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1393–1389

● دبیر اجرایی چهارمین همایش بین‌المللی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی (گفتگوهاست در این راه)، 1392

● داور طرح‌های پژوهشی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی، 1393–1391

● عضو کمیتۀ بین‌الملل دومین کنگرۀ بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، 1392

● دبیر علمی بخش بین‌الملل اولین کنگرۀ بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، 1391

● هماهنگ کنندۀ کمیتۀ علمی و اجرایی سومین همایش بین‌المللی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی (چشمۀ حکمت)، 1391

● هماهنگ کنندۀ کمیتۀ علمی و اجرایی دومین همایش بین‌المللی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی (اسرار دانش)، 1390

● عضو کمیتۀ اجرایی ششمین همایش بین‌المللی جوامع یادگیرنده، 1386

● عضو گروه آموزشی زبان انگلیسی مقطع متوسطه، منطقه 15 آموزش و پرورش تهران، 1385–1384  

● عضو کمیتۀ دانشجویی اولین کنفرانس بررسی مسائل آموزش زبان انگلیسی در ایران (IELTI1)، دانشگاه تهران، 1380

 

ترجمه شفاهی


● ترجمۀ همزمان کارگاه آموزشی سه روزۀ پروفسور تونی یود (Tony Eaude)، مؤسسه پژوهشی همنوا، تهران، 1393

● ترجمۀ همزمان کارگاه آموزشی یک روزۀ پروفسور سی کی راجو (C. K. Raju) در چهارمین همایش بین‌المللی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی (گفتگوهاست در این راه)، 1392

● ترجمۀ سخنرانی دکتر پدرو داماتو (Pedro Damouta) سخنران مدعو گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه الزهرا، 1392

● ترجمۀ سخنرانی دکتر ثورستن پتبرگ (Thorsten Pattberg)، دانشگاه رازی کرمانشاه، 1391

● ترجمۀ سخنرانی دکتر ثورستن پتبرگ (Thorsten Pattberg)، دانشگاه الزهرا، 1391

● ترجمۀ سخنرانی دکتر محمد حزیم شاه (Mohammad Hazim Shah)، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین، 1390

● ترجمۀ سخنرانی دکتر محمد حزیم شاه (Mohammad Hazim Shah)، دانشگاه اصفهان، 1390

● ترجمۀ سخنرانی دکتر محمد حزیم شاه (Mohammad Hazim Shah)، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1390

● ترجمۀ سخنرانی دکتر محمد حزیم شاه (Mohammad Hazim Shah)، دانشگاه الزهرا، 1390

● ترجمۀ همزمان مجموعۀ دو روز سخنرانی‌های دومین همایش بین‌المللی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی (اسرار دانش)، 1390

● ترجمۀ همزمان مصاحبۀ زندۀ تلویزیونی پرفسور یوسف پروگلر (Jusef Progler)، برنامۀ راز شبکۀ چهار سیما، 1389

● ترجمۀ سخنرانی پروفسور سی کی راجو (C. K. Raju) ، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، 1389

● ترجمۀ سخنرانی پروفسور سی کی راجو (C. K. Raju) ، بنیاد حکمت و فلسفه اسلامی، قم، 1389

● ترجمۀ سخنرانی پروفسور سی کی راجو (C. K. Raju) ، مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه، 1389

● ترجمۀ سخنرانی پروفسور سی کی راجو (C. K. Raju) ، دانشگاه الزهرا، 1389

● ترجمۀ همزمان مجموعۀ دو روز سخنرانی‌های اولین همایش بین‌المللی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی (امپریالسم علمی)، 1389

 

رتبه‌ها و جوایز


● پژوهشگر برتر دانشگاه الزهرا، 1398

● پژوهشگر برتر دانشگاه الزهرا، 1397

● پژوهشگر برتر دانشگاه الزهرا، 1396

● پژوهشگر برتر دانشگاه الزهرا، 1395

● کمک هزینۀ شرکت در کنفرانس، معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برای شرکت در دومین کنفرانس بین‌المللی آموزش نقادانه، آتن، یونان، 1391

● کمک هزینۀ شرکت در کنفرانس، مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی، برای شرکت در چهارمین کنفرانس بین‌المللی مالتی‌ورسیتی (Multiversity)، پننگ، مالزی، 1390

● رتبه اول امتحان جامع دکتری رشتۀ آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت مدرس، 1389

● رتبه اول پذیرش دانشجوی دکتری رشتۀ آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت مدرس، 1387

جایزۀ بین‌المللی کریس برامفیت (International Chris Brumfit Award) انجمن زبانشناسی کاربردی بریتانیا (BAAL) برای شرکت درهمایش سالانۀ این انجمن، 1387

● رتبۀ پنجم آزمون سراسری پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ آموزش زبان انگلیسی، 1379

● رتبۀ دوم فارغ‌التحصیلی دانشجویان کارشناسی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه مازندران، 1379