مهبود فاضلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : زبان و ادبيات فارسي(دانشگاه تهران)

 

كارشناسي ارشد: زبان و ادبيات فارسي(دانشگاه تربيت مدرس)

كارشناسي :زبان و ادبيات فارسي(دانشگاه تهران)

 

زمینه های تدریس

   دستور زبان فارسي

   ادبيات معاصر

   ادبيات کودک و نوجوان

دروس تخصصی تدریس شده:

کارشناسی : دستور زبان فارسی- مرجعشناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی- بدیع – ادبیات معاصر (نظم و نثر) – انواع ادبی- تاریخ ادبیات جهان و مکتبهای ادبی- تاریخ بیهقی-بوستان سعدی- ادبیات کودکان و نوجوانان- نقد ادبی- آیین نگارش فارسی و ویراستاری-  متون نظم غنایی- روش شرح متن- فارسی عمومی.

کارشناسی ارشد: تحقيق در نثر معاصر

دکتری: ادبیات معاصر

 

سوابق تدريس:

- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن- از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴

- دانشگاه الزهرا - از سال ۱۳۷۶ به صورت حق التدریس و از سال ۱۳۸۲ تا کنون به صورت استخدام رسمی

- تدریس در دوره دانش افزایی در کشور ارمنستان در سال ۱۳۷۹. (اعزام از طرف مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور- سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی)

- تدریس در دوره های متعدد دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی برای استادان و دانشجویان خارجی از سال ۱۳۷۷تاکنون در ایران که زیر نظر مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با همکاری دانشگاه­ های مختلف برگزار شده ­است.