مهناز اخوان تفتی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 مرتبه علمي: استاد 

گروه روان‌شناسی تربیتی

کارنامه

برنامه‌های درسی نیمسال نخست 98-99

نمایه مشخصات در گوگل اسکولار: https://scholar.google.com/citations?user=_GbP5SUAAAAJ&hl=en&oi=ao

 

  https://orcid.org/0000-0003-3018-1191  :  ORCID ID  

SCOPUS AUTHOR ID: 35231218300

 

 

 
  

 

Englishمهناز اخوان تفتی


   دكتري (Ph.D) : روان شناسی تربیتی

   كارشناسي ارشد: روان‌شناسی عمومی

&nb