مهسا لاریجانی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 لاریجانی, مهسا, نوری, زهرا. (1398). بررسی میزان بی تفاوتی نوع دوستانه زنان شهر ملارد و عوامل مرتبط با آن. پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده, 7(1), 25-36.دانلود

مهسا لاریجانی ، (۱۳۹۷). عوامل اجتماعی موثر بر آگاهی زنان شهر ری از حقوق شهروندی، فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی، ۲۰(۴)، ۹۳-۱۱۳ دانلود

 لاریجانی, مهسا, میرحسینی, زهرا. (1397). واکاوی معنایی سیر زندگی زنان تحت درمان متادون (از آغاز تا رهایی). مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران, 7(4), 649-675. doi: 10.22059/jisr.2019.247519.597ادامه

میرحسینی, زهرا, لاریجانی, مهسا. (1397). شناسایی زمینه‏ های طراحی مدل بازپذیری اجتماعی موفق زنان مجرم؛ تبیینی داده‌بنیاد. زن در توسعه و سیاست, 16(1), 51-78. doi: 10.22059/jwdp.2018.246504.1007316 دانلود

 

- لاریجانی, مهسا, علیمردانی, اکرم, نوری, طاهره. (1397). بررسی ابعاد حضور زنان در اجتماع و راهکارهای رسیدن به فرهنگ مطلوب: (مطالعه ای با رویکرد مهندسی فرهنگی). فصلنامه علمی ترویجی ، جامعه فرهنگ رسانه, 7(26), 76-90.


-توکل محمد, & لاريجاني مهسا. ( 1396) بررسي پتانسيل هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در آموزش دانش آموزان و فرايند ادغام آن در مدارس: مطالعه موردي دبيرستان هاي دخترانه شهر تهران. فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، دوره 11، شماره 37، تابستان،35-11

- لاریجانی, مهسا. (1396). واکاوی بزه دیده گان جرائم خشونت آمیز و راهکارهای کاهش بزه دیدگی. فصلنامه علمی ترویجی پیشگیری از جرم, 1396(44), 127-150.

توکل محمد, & لاریجانی. مهسا(1395). مطالعه اهداف آموزش و پرورش در تحصیل سواد توسعه ای دانش آموزان و امکانات آی سی تی در تحقق آن. مجله جهانی رسانه-نسخه فارسی, 11(2).131-148

-لاریجانی، مهسا(1394) روش فمینیستی: داعیه ها و سوگیری های آن در میدان تحقیق، فصلنامه علمی ترویجی جامعه، فرهنگ و رسانه، سال چهارم، شماره چهاردهم،138-121

-لاریجانی, مهسا, لاریجانی, مهدیه. (1392). مطالعه تطبیقی آرای جامعه‌شناسانه فارابی و ابن‌خلدون. فصلنامه علمی - پژوهشی اسلام و علوم اجتماعی, 5(9), 145-164.


صادقی فسایی, سهیلا, لاریجانی, مهسا. (1392). آزار جنسی در محیط کار تهدیدی بر امنیت اجتماعی. مجلة مطالعات اجتماعی ایران, 7(2), 87-111.

صادقي فسايي سهيلا, & رجب لاريجاني مهسا( 1390) استراتژي هاي توانمندسازي زنان در مقابله با آزارهاي جنسي در محيط کار، مجله تحقیقات زنان(زن: حقوق و توسعه)، سال پنجم، شماره سوم،98-71
-صادقي فسايي سهيلا, & رجب لاريجاني مهسا.( 1389) مطالعه جامعه شناختي آزارجنسي زنان در محيط کار، فصلنامه زن در توسعه و سیاست( پژوهش زنان)، دوره 8، شماره 3، پاییز، 134-111

مقالات انگلیسی:
Tavakol, M., & Larijani, M. (2018). Sociological Study of Developmental Literacy Education with Emphasis on Virtual Education and Reference to Iran. Asian Journal of Education and Social Studies, 3(1), 1-10. https://doi.org/10.9734/AJESS/2019/41608 article 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

 

طرحهای پژوهشی

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 

 

سایر پژوهش ها