دکتر خدیجه قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


دکتر خدیجه قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه شیمی


   دكتري (Ph.D):
شیمی تجزیه , دانشگاه تربیت مدرس تهران 86-1381

   كارشناسي ارشد:  
شیمی تجزیه , دانشگاه شهید بهشتی تهران 79-1377 

   كارشناسي :
 رشته شيمي محض, دانشگاه شهيد بهشتي تهران  77 -1373    آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک شیمی

   تلفن: 02185692601 

   دورنگار : 02188041344

   پست الکترونیک : kh.ghanbari@alzahra.ac.ir