آمنه خدیور، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

آمنه خدیور

 دکتر آمنه خدیور 

 
 دانشیار گروه مدیریت گرایش مدیریت فناوری اطلاعات

مدیر برنامه و بودجه دانشگاه الزهرا
سوابق تحصیلی

   دكتري (Ph.D) :  مديريت سيستمها - دانشگاه تربیت مدرس 

   كارشناسي ارشد:  مديريت فناوري اطلاعات - دانشگاه تربیت مدرس 

   كارشناسي : مهندسي صنايع –گرايش برنامه ريزي و تحليل سيستمها- دانشگاه علم و صنعت ایران


اطلاعات تماس:

   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد

   تلفن دانشکده:85692417-85692418-88058491

   دورنگار :88047862

 تلفن دفتر برنامه و بودجه:88041460

   پست الکترونیک : a.khadivar@alzahra.ac.ir و    A_Khadivar@yahoo.com

دسترسی به فایل پی دی اف رزومه 

دی ان ان evoq