دروس نیم سال تحصیلی دوم 97-98

 

  • تئوری های پیشرفته مدیریت 3واحد MBA  ساعات تشکیل کلاس شنبه 13_15و یکشنبه 17-15

طرح درس

 

  • بازاریابی استراتژیک 2واحد کارشناسی ارشد بازاریابی  سه شنبه 10-12

طرح درس


دروس نیم سال تحصیلی دوم 97-98

 

  • تئوری های پیشرفته مدیریت 3واحد MBA  ساعات تشکیل کلاس شنبه 13_15و یکشنبه 17-15

طرح درس

 

  • بازاریابی استراتژیک 2واحد کارشناسی ارشد بازاریابی  سه شنبه 10-12

طرح درسدکترمعصومه حسین زاده شهری

 
دانشیار گروه مدیریت


   دكتري (Ph.D) :  مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک - دانشگاه شهید بهشتی

   CV   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

   تلفن:88626944

   پست الکترونیک: mhshahri2@gmail.com : mhshahri@alzahra.ac.ir


دی ان ان evoq