مونا هوروش، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


مونا هوروش

استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه الزهراتحصیلات:

   دكتري (Ph.D) : ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز، 1391.

   كارشناسي ارشدادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز، 1385.

   كارشناسي : زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز، 1383.


اولویت های پژوهشی:

نمایشنامه، ادبیات داستانی، ادبیات آمریکا، ادبیات فارسی

ادبیات تطبیقی، مطالعات بینا رشته ای، مطالعات سینما و تئاتر، ادبیات مهاجرت، ادبیات پسا 9/11، مطالعات تروما

نقد و نظریه ادبی (نقد فمینیستی، نقد روانشناختی، نقد پسا استعماری، نقد پسا مدرنیستی)

 

اطلاعات تماس

   آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات، گروه زبان و ادبیات انگلیسی

   کدپستی: 1993893973

   تلفن: 88041461

   دفتر:  اتاق 305 ساختمان قزوینی

   پست الکترونیک : m.hoorvash@alzahra.ac.ir

دی ان ان evoq