هانیه حکمت ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

رحمانی علی، موسوی میرحسین، حکمت هانیه. رابطه عملکرد گذشته و جریان وجوه صندوق های سرمایه گذاری در ایران. فصلنامه حسابداری مالی. ۱۳۹۳; ۶ (۲۲) :۲۵-۱

حکمت, هانیه, رحمانی, علی. (1393). ثبات در عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاریفصلنامه بورس اوراق بهادار, 7(28), 119-133.

حکمت, هانیه, رحمانی, علی, ملانظری, مهناز, موسوی, میر حسین, قالیباف اصل, حسن. (1399). مدل‌های ایستا و پویا و ارزیابی کارایی بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهرانتحقیقات مالی, 22(4), 476-495. doi: 10.22059/frj.2020.300741.1007011

حکمت, هانیه, رحمانی, علی, ملانظری, مهناز, موسوی, میرحسین, قالیباف اصل, حسن. (1399). اطلاعات حسابداری و کارایی بازار سهام در سطح نیمه قویپژوهش های تجربی حسابداری, 10(2), 23-50. doi: 10.22051/jera.2020.28008.2526

حکمت, حیدرزاده خلیفه کندی, وحید, علیزاده, & شکوفه. (2022). واکنش بازار سرمایه به تخصص ‌حسابرسان. پژوهش های تجربی حسابداری, 121-140.

امینی مهر, امین, باجلان, سعید, حکمت, هانیه. (1400). مطالعه ای بر رفتار داده های بازده شاخص بورس تهران و ارائه روش پیش‌بینی تغییر رژیم مبتنی بر شبکه های عصبی عمیقنشریه چشم انداز مدیریت مالی, 11(34), -. doi: 10.52547/jfmp.2021.222143.1056