هانیه حکمت ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

ردیف عنوان مقاله نام نشریه مشخصات نشریه تاریخ انتشار اسامی همكاران
سال شماره
1 10 پرسش که کارگروه باید بپرسد، مدیریت ریسک تکنولوژی مجله حسابدار   252 و 253 فروردین 1392 معصومه کاشف و هانیه حکمت
2 فاصله‌ی گزارشگری مالی از اهداف موردنظر استانداردهای حسابداری در ایران  پژوهش حسابداری   6 پاییز 1391 شهناز مشایخ، هانیه حکمت، معصومه کاشف
3 استفاده‌ی چارچوب مدیریت ریسک بنگاه در ارزشیابی برنامه‌ریزی راهبردی     256 تیر 1392 معصومه کاشف و هانیه حکمت