هانیه حکمت ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

ردیف عنوان مقاله تاریخ عنوان همایش محل برگزاری اسامی همكاران
کشور شهر
1 نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در راهبری شرکتی 11 اردیبهشت 1392 نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی ایران تهران هانیه حکمت، معصومه کاشف
2 نقش مدیریت ریسک در حاکمیت شرکتی 29 بهمن 1394 دومین همایش حاکمیت شرکتی ایران تهران غلامرضا سلیمانی امیری، هانیه حکمت و معصومه کاشف
3 استراتژی کسب‌وکار و کنترل داخلی در نظام راهبری شرکتی 29 بهمن 1394 دومین همایش حاکمیت شرکتی ایران تهران غلامرضا سلیمانی امیری، هانیه حکمت و شیدا نایب محسنی