هانیه حکمت ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

سوابق اجرایی

 سبدگردان توسعه فیروزه- آذر ماه 1398 تا اسفند ماه 1399 

مدیر عامل و سرپرست شرکت

مدیر سبد

 کارگزاری فیروزه آسیا- از خرداد ماه تا آذر ماه 1398

مدیر سرمایه گذاری سه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت، قابل معامله شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه، قابل معامله بادرآمد ثابت فیروزه آسیا

کارشناس ارشد واحد صندوق ها و سبدگردانی

 شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر آبان ماه 1391 تا خرداد ماه 1398

کارشناس و کارشناس ارشد و مسئول واحد متولی گری

مدیر سرمایه‌گذاری سه صندوق اختصاصی بازارگردان صبانیک، صندوق سرمایه‌گذاری مختلط نیکی گستران و صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت توسعه سرمایه نیکی 

مدیر سبد 

 کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی

 کسب رتبه ی نخست لیگ ستارگان بورس و اوراق بهادار سال 1396