هانیه حکمت ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :حسابداری از دانشگاه الزهرا (بهمن ماه 1398)

 

كارشناسي ارشد:حسابداری از دانشگاه الزهرا (مهر ماه 1392)

كارشناسي :حسابداری از دانشگاه الزهرا (تیر ماه 1390)

 

زمینه های تدریس

   حسابداری مالی (اصول حسابداری، حسابداری میانه)

   تصمیم گیری در مسائل مالی

   مالی1 و 2

   سرمایه گذاری پیشرفته

   نرم افزارهای کاربردی در حسابداری

   بازار سرمایه اسلامی

   فهم و تحلیل صورت های مالی

   صندوق های سرمایه گذاری

   نهادهای مالی