دکتر حسین حکیمی پژوه، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : فیزیک پلاسما از پژوهشگاه علوم بنیادی (IPM) - تهران، 1378

 

زمینه های تدریس

   محاسبات عددی و برنامه نویسی 

   الکترودینامیک پلاسما و روش های شبیه سازی در فیزیک پلاسما

   دروس عمومی و تخصصی کارشناسی فیزیک

   دروس مشترک کارشناسی ارشد فیزیک